Nieuwe maan 13 Juni

Woensdag 13 Juni is het weer nieuwe maan.
Deze keer staan de maan en zon in Tweelingen.
Juni is vaak voor iedereen een drukke levendige periode met veel ontmoetingen,
communicatie en interactie.
Zaken worden afgerond en nieuwe plannen voor na de zomer gemaakt.
Tweelingen wordt ook wel de vlinder van de dierenriem genoemd of het eeuwige kind.
Het is een energie die nieuwsgierig is en overal even kennis mee maakt en weer doorfladdert.
Het kan veel onrust geven.
Het is belangrijk om tijdens deze nieuwe maan even tijd te nemen om naar binnen te keren.
Met de nieuwe maan in een luchtteken is de mentale energie heel sterk.
Je gedachten kunnen alle kanten opgaan.
Verwijder alle negatieve gedachten en gedachten aan wat je niet wilt uit deze stroom.
(soort onkruid wieden in je hoofd)
Focus je op wat je wilt creëren en op gedachten die je een goed gevoel geven.
Daarmee breng je je vibratie omhoog en trek je de goede dingen naar je toe.
Mars staat conjunct de zuidknoop.
Er kunnen wat oude gewoontes aan het licht komen of zaken waarvan je dacht dat ze je niet meer beïnvloeden.
Het kan je inzichten geven over zaken die je wilt veranderen.
Tijdens deze communicatieve periode kun je remmingen en oud zeer tegen komen.
Ook hier weer: Focus je op hoe je het wel zou willen en laat het oude achter.
Zet alle destructieve gedachten stop en denk daarvoor in de plaats aan dingen die opbouwend voor je zijn.
Zaken waar je dankbaar voor bent en iets wat je een goed gevoel geeft.
Een goede tijd om jezelf te observeren en weer een zetje in de goede richting te geven.

Retrograde Pluto

Pluto Retrograde:
Om bewust onze plek op aarde in te nemen als ziel mogen we naast onze lichte kanten ook onze ‘donkere’ kanten omarmen. Door deze donkere kanten te belichten, kan je licht op aarde nog meer kan schijnen.
Pluto gaat onder andere over ons onbewuste. Hij wil tot de kern van dingen doordringen. Hij helpt om het oude te vernietigen om plek te maken voor het nieuwe. Hij gaat over transformatie.
Pluto kan behoorlijk dwingend zijn. Als je niet wilt kijken, dwingt hij je iets onder ogen te komen ter bevordering van je ontwikkeling. Hij gaat ook over macht-onmacht.
Pluto is  22 April retrograde gaan lopen en blijft retrograde tot 30 September. Hij laat ons naar binnen kijken. Wat wil er nog gezien worden. Waar kom ik macht-onmacht stukken tegen? We zullen mensen of omstandigheden tegen komen die ons confronteren met onbewuste stukken.
Ik schreef al een stukje over de retrograde Saturnus. Saturnus kan de neiging hebben om erg streng en strikt te zijn.
Juist met die onbewuste stukken is het zaak om mild om te gaan. We hebben ze niet voor niets weggestopt.
Glimlach ernaar. Behandel het als een kind en kijk wat het nodig heeft. Liefde is de grootste genezende kracht.
Deze Pluto geeft weer heel veel mogelijkheden om nog meer je stralende zelf te zijn.
Ik wens jullie heel veel liefde.

Retrograde Saturnus

Retrograde Saturnus:
Het Waterman tijdperk draait om bewust-zijn. Alles wat er op dit moment gebeurt, helpt ons om tot meer bewustzijn te komen.
Zo ook Saturnus retrograde. Vanaf dinsdag 17 April is Saturnus retrograde gaan lopen. Dit zal tot 6 September duren.
Saturnus gaat onder andere over structuur, verantwoordelijkheid, autoriteit, discipline, doelgerichtheid, begrenzing, geweten, integriteit, duurzaamheid, realisme, traditie, maatschappelijke status en angst.
Als een planeet retrograde loopt, richt het de focus naar binnen.
Het kan dat je een teveel of juist een te weinig van deze eigenschappen van Saturnus hebt.
We zullen de komende tijd met onze verantwoordelijkheden geconfronteerd worden.
Nemen we te veel verantwoording op ons nek of ontlopen we elke verantwoordelijkheid?
Aan welke structuren en verplichtingen zitten we vast? Willen we dat nog wel? Zijn het dingen die bij ons horen of hebben we het overgenomen vanuit een soort familie patroon of normen en waarden die we meegekregen hebben?
Doen we de dingen omdat het zo hoort en moet of omdat ze bij ons passen?
De komende tijd ga je dingen vanuit de familie traditie loslaten en kijken wat er nu echt bij jou als ziel hoort. Wat heb jij je voorgenomen om hier neer te zetten? Passen de doelstellingen die je tot nu toe had daar wel bij? Misschien moet je je doelstellingen herzien.
Het gaat over eigen verantwoordelijkheid en niet verantwoordelijkheid die van buiten af wordt opgelegd. Saturnus maakt je bewust van de zware last of de beperkingen die je jezelf hebt opgelegd. En ook je positie in de maatschappij. Is die zoals jij dat wilt?
Saturnus is realistisch en vraagt je om concrete stappen te maken, kritisch naar jezelf te durven kijken en bepaalde gewoontes onder de loep te nemen.
Het kan ook zijn dat je juist te kritisch bent voor jezelf, geen fouten durft te maken en jezelf nooit goed genoeg vindt. Je kunt jezelf daar enorm mee beperken
Je mag je eigen autoriteit terugnemen. Deze kan niet meer liggen bij een autoriteit buiten je.
Maatschappelijk en op het gebied van machtsstructuren zullen er verschuivingen plaats vinden doordat mensen zelf gaan nadenken en niet meer klakkeloos volgen.