Nieuwe Maan in Waterman 1-2-2022

Op dinsdag 1 februari om 6.45 is het Nieuwe Maan.
De Zon en Maan staan dan samen in Waterman op 12 graden.
Saturnus staat er pal voor.
Het beeld wat hoort bij de 13e graad van Waterman.
(we kijken naar de dertiende graad
omdat het net iets meer is dan 12 graden waar de Zon en Maan staan)
is een plaatje van een Leeuw in een kooi die er uit probeert te komen.
Hij is in gevecht met zijn tralies,
maar daar kan hij niet doorheen komen.
Op het horizontale vlak zit hij opgesloten.
Boven hem zit geen dak.
In de verticale as is hij dus vrij!
(de verticale as gaat over jouw verbinding met je bron, met de aarde en in het midden met je hart (leeuw hoort bij het hart))
Leeuw staat voor onze macht en kracht.
Het lijkt of onze macht en kracht gevangen zit.
Ofwel we kijken te veel naar de dingen om ons heen die niet werken,
die ons in oude patronen houden en waar we tegen vechten.
We mogen ons bewust worden wat we wel willen!
En ons daar op gaan richten.
Dan vergroot je je bewustzijn en verandert je frequentie!
Dat is waar het in deze Nieuwe Maan over gaat.
Bij een nieuwe Maan kun je een nieuw begin maken
en een nieuwe intentie zetten.
Waar zou je naar toe willen in de toekomst.
Hoe zou je je voelen als je dat al hebt bereikt?
Koester dat gevoel en op die manier creëer je het gewenste.
Als een radio die je op de juiste frequentie afstelt om die muziek te ontvangen die jij wilt.
Saturnus die voor de Zon en Maan staat kan voor frustratie zorgen,
kan het gevoel geven dat je tegen beperkingen aanloopt in jezelf of je omgeving.
De positieve kant van Saturnus is: focus, discipline en doelgericht bezig zijn.
Saturnus is de heerser van Steenbok
en tijdens de nieuwe Maan staan er vier planeten in Steenbok.
Namelijk Venus, Mars, Mercurius en Pluto.
Uranus en waterman zijn toekomst gericht.
Ze willen zich richten op de toekomst en hebben een visie.
Met de vele Steenbok energie kunnen we daar doelgericht aan werken.
Dus richt je op de mogelijkheden en jouw verlangen.
Richt je daar doelbewust op en ga creëren.
Venus en Mars staat in driehoek met Uranus.
Dit kan nieuwe inzichten geven in relaties, creatieve ideeën
of de manier waarop je je geld verdient.
Het vergroot je bewustzijn (Uranus) en geeft nieuwe toekomstmogelijkheden.
Met al die aarde energie kun je het ook nog eens praktisch waar maken.
Waterman gaat over je eigen individualiteit in een groep.
Samen kun je meer,
maar door het samen is het niet de bedoeling dat je jouw unieke kwaliteiten kwijtraakt.
Het gaat er juist om dat je die inzet voor het grote geheel.
Uranus en waterman gaan over gelijkheid vrijheid broederschap.
Het is niet voor niets dat deze planeet tijdens de Franse revolutie is ontdekt.
Steenbok gaat over je positie in de maatschappij.
Is die toe aan vernieuwing?
Kun je daar je kwaliteiten neerzetten?
Ook het groepsgebeuren is belangrijk voor Waterman.
Misschien ga je steeds meer mensen vinden die gelijkgestemd zijn
en waar je samen iets mee kunt opbouwen.
Of misschien merk je juist dat je oude groepen niet meer werken,
dat je niet meer op een lijn zit
Vanaf 18 Januari is de Noordelijke maansknoop in Stier gaan lopen.
dat geeft ook een andere energie.
Als je wilt kun je dit lezen of beluisteren,
want daar heb ik een apart stuk over geschreven.
Toen Saturnus in Waterman ging lopen begon de eerste lockdown.
Nu met de Zon en Maan bij Saturnus kunnen we kijken wat ons dat heeft gebracht.
Mercurius loopt retrograde dus die helpt je daarbij om terug te blikken.
Mercurius staat bij Pluto.
Pluto in Steenbok gaat onder andere over autoriteit.
Hoe hebben de autoriteiten alles aangepakt
en in hoeverre willen we dit ook in de toekomst.
Het vraagt je je innerlijke autoriteit en verantwoordelijkheid op te pakken.
Jupiter staat sextiel met Uranus.
Beiden zijn gericht op vrijheid en de toekomst.
En beiden zullen ze meewerken aan het vergroten van ons bewustzijn.
Met de nieuwe zuidelijke maansknoop zal er veel aan het licht komen.
En aan ons hoe we daar mee omgaan
en wat we er voor in de plaats willen.
Met de vele Steenbok energie en Uranus
kunnen we kijken naar oude structuren die niet meer werken
en nieuwe creëren die ons ondersteunen in onze groei naar de toekomt.
We mogen daar stap voor stap naar toe werken.
De Uranische energie zal ons steeds wakkerder en bewuster maken.

Volgens de Tzolkin is het op 1-2-2022:
Witte Tovenaar toon 11 in de Golf van Geel Zaad.
Witte Tovenaar vraagt je te luisteren naar je hart. Daar ligt alle wijsheid die je nodig hebt om je antwoorden te vinden. Witte Tovenaar vraagt je de controle los te laten, heel eerlijk te zijn en de bevestiging en waardering niet buiten jezelf te zoeken.
Toon 11 helpt je het oude los te laten zodat het nieuwe plaats krijgt om te groeien.
De Golf van Geel Zaad vraagt je te kiezen voor groei en het oude vertrouwde los te laten.
Je hele potentieel voor dit leven ligt al in je en met de juiste voeding en aandacht komt dat vanzelf tot groei. Het vraagt je geduld en vertrouwen te hebben en je innerlijke leiding te volgen. Oude beperkende overtuigingen en structuren mogen we loslaten.

Inspiratie:
Verbind je met de stille kracht van je hart.
daar ben je verbonden met alles wat is.
Al het moeten en hoe het hoort
mag je laten gaan…
om je kracht en je levensvreugde
weer vrij te laten stromen.
zo bloeien alle mogelijkheden in jou op.
Volg je innerlijke leiding
en laat de magie van de tovenaar zijn werk maar doen
om wonderen toe te laten
in jouw leven.

Maansknopen naar Stier en Schorpioen

Tegelijk met de volle Maan in Kreeft op 18 Januari  2021 gaan de Maansknopen in Stier en Schorpioen lopen. De Maansknopen worden ook wel Drakenkop en Drakenstaart genoemd. Dat geeft meteen de richting van de groei aan. De Drakenkop is hetzelfde als de noordelijke maansknoop daar zijn nieuwe ontwikkelingen te verwachten  en de Drakenstaart, de zuidelijke Maansknoop geeft het oude aan dat getransformeerd mag worden.
De Maansknopen geven onze collectieve reis of ontwikkeling aan en ook de collectieve en persoonlijke zielenlessen.
Kijk eens waar deze twee tekens staan in jouw horoscoop. Op die gebieden zullen er ontwikkelingen zijn.
Deze informatie kun je ook beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=aem5mdIoMyw
Elke 18 á 19 maanden verwisselen de Maansknopen van teken. Ze lopen achteruit door de dierenriem. De afgelopen maanden hebben ze in Tweelingen en Boogschutter gelopen. Deze zijn van het beweeglijke kruis. Zij zetten dingen in beweging door het huidige te bestuderen en te kijken waar vernieuwingen gewenst zijn.  Daardoor was er veel chaos, informatie en disinformatie. We wisten niet meer wat waar was of niet. Verschillende meningen mochten naast elkaar bestaan en oude overtuigingen mochten worden losgelaten.
Nu gaan we naar Stier en Schorpioen. Deze horen bij het vaste kruis en houden van zekerheid, zijn standvastig en hebben doorzettingsvermogen. De Drakenkop staat in Stier. Op dat gebied zullen er nieuwe ontwikkelingen zijn. We mogen nu iets gaan doen met alle informatie die naar ons toegekomen is de laatste anderhalf jaar. We kunnen kijken welke zaden we willen planten.
Stier is een vast aarde teken. Het heeft te maken met onze basiszekerheid, stabiliteit en onze waarden. Schorpioen gaan over emotionele zekerheid. 
Om emotionele zekerheid te verkrijgen hebben we als kind allerlei overlevingsmechanismen ontwikkeld. We controleren en manipuleren om die emotionele zekerheid te behouden. Dat kan ons tegen houden in onze groei en ontwikkeling. Het heeft ook te maken met macht en onmacht. Waar manipuleer je zelf om een gevoel van macht te ervaren en waar worden we van buiten af gemanipuleerd. Waar heb je je macht weggegeven?
Wat is de angst waar dit uit voortkomt. We krijgen de komende maanden volop de gelegenheid om deze oude dingen op te ruimen om het nieuwe een plek te geven. Soms is het zo subtiel dat je je er niet eens van bewust bent. Schorpioen hoort dan ook bij het onbewuste.
Als je net geboren bent ontdek je je handen, voeten en wat ze allemaal kunnen, het lijf met de zintuigen, je bezit (in het begin je wiegje je kleren enz), je leert de waarden daarvan kennen en ook wat je eigenwaarde is. Dat hoort bij Stier.
In de schorpioenfase gaat een mens intieme relaties aan. Je wordt geconfronteerd met de ander, waardoor onbewuste emoties en patronen naar boven komen. Je komt in contact met intimiteit, seksualiteit en .
gedeelde waarden.
Stier houdt van de simpele dingen van het leven. Schorpioen wil verder, dieper en meer. Misschien mogen we de komende maanden ons leven gaan versimpelen door te kijken wat er nu echt van waarde is voor ons. Als we onze echte waarden ontdekken kunnen anderen ons niet meer manipuleren, omdat we weten wat voor ons waar is. Welke patronen vanuit angst en controle mogen we loslaten om weer meer van het leven te kunnen genieten.
Kunnen we de controle die vanuit angst als een overlevingsmechanisme is ontstaan loslaten en weer vertrouwen op onze eigenwaarde, op onze talenten en zo de ander toelaten. In de wetenschap dat je je grens aan mag en kan geven in wat je wel of niet wilt of prettig vind. Is er angst waardoor je de ander niet toelaat en er geen intimiteit kan zijn, dus ook geen zintuiglijk genieten van elkaar?
Genieten hoort heel sterk bij Stier, zintuiglijk kunnen genieten van zintuig strelende dingen: van schoonheid, mooie muziek, lekker eten, natuurlijke materialen die fijn aanvoelen enz.
Overvloed, stabiliteit en duurzaamheid horen ook bij Stier. De stier laat graag iets blijvends van waarde achter.
De schoonheid van de natuur kan je tot rust brengen. Als je in een macht strijd terechtkomt kan een wandeling in de natuur je helpen.
Jouw stabiele basis van zelfvertrouwen omdat je weet wat je waard bent mag verstevigt worden. Deze is niet afhankelijk van geld en veel bezit. Je mag ervaren dat je capabel bent om dat in de wereld neer te zetten wat jij wilt. Ervaren dat je goed bent zoals je bent, dat alles wat je nodig hebt al in je zit. Weten dat je waardevol bent. Dat je het waard bent om overvloed, liefde en je eigen plek te ervaren. Je mag de kwaliteit van je leven verhogen door je te focussen op je waarden en wat er van jou van belang is.
Er kunnen diepe gevoelens en angsten omhoogkomen om gezien, ervaren en losgelaten te worden. Onbewuste patronen die wortelen in het verleden kunnen helder worden. Het mag duidelijk worden wat je wilt delen met anderen en wat niet. De drakenstaart in Schorpioen gaat ons helpen om dingen op een diep niveau los te laten. We mogen van wantrouwen naar vertrouwen groeien.
Met Uranus in Stier mogen we wakker worden. Wat doen we met onze natuur. Hoe ver staan we af van de natuur? Duurzaamheid wordt belangrijk. Liever minder van goede kwaliteit dan veel van inferieure kwaliteit.
Voedsel en de voedselvoorziening horen bij de Stier. In hoeverre zorg je voor jezelf door voor gezond voedsel te kiezen. Hoe komt het dat er genoeg voedsel is op de wereld en er toch een tekort is?
Bij de lagere aspecten van Schorpioen horen vergiftiging, vervuiling, seksueel verraad, financiële schulden, beleggingen belastingen. Er kunnen geheimen die hier mee te maken hebben naar boven komen.
De technologie zal een vlucht nemen. Laten we die wel met ons hart gebruiken, zodat het niet onmenselijk wordt. Misschien gaan we terug naar de natuur en onze eigen groenten verbouwen, maar het kan ook dat er voeding op een technische manier wordt ontwikkelt.
Misschien gaan we minder consumeren en alleen datgene produceren wat we echt waardevol vinden en nodig hebben.
Niet alleen onze persoonlijke waarden zullen worden opgeschud. De economie en het hele geldsysteem zal onder de loep genomen worden. Aardbevingen horen ook bij Uranus, dit kan letterlijk in de aarde zijn, maar ook op politiek en financieel gebied. Dingen worden onstabiel om vervangen te worden door iets wat beter en stabieler is. Door deze onstabiliteit wordt er een groter beroep gedaan op je eigen basiszekerheid en kunnen we die verbeteren.
Zie dat je soms maar weinig nodig hebt om van een comfortabel leven te genieten. Hierdoor kunnen we het leven versimpelen.
Door te focussen op wat echt waardevol voor je is en op wat je wilt ontwikkelen kun je daar vorm aan gaan geven. Aarde tekens hebben vormkracht. Stier heeft geen haast, maar werkt gestaag naar zijn doel toe. Met Uranus kunnen we echter af en toe ineens in een stroomversnelling terechtkomen en groeispurts maken.
Al met al een boeiende periode die weer waardevolle ontwikkelingen kan geven.

Volle Maan in Kreeft

Dinsdag 18 Januari om 00.51 uur is het volle Maan.
Uiteraard kun je het ook weer beluisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=ADbwV7udZLk
De Maan staat in Kreeft op 27 graden en de Zon staat ertegenover in Steenbok.
Het zijn beide hoofd tekens, dus initiatiefnemers.
Kreeft is een waterteken en Steenbok een aarde teken.
Kreeft gaat over gevoelens, gezelligheid, je familie, je roots, je thuis en thuisgevoel.
Steenbok gaat over verantwoordelijkheid, plicht en je rol in de maatschappij.
Beiden zijn ze gehecht aan tradities.
Als ze samenwerken neem je verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens
en luister je naar je gevoelens.
Kreeft heeft een ijzersterk geheugen als het gaat om gevoelservaringen.
Zowel positieve als negatieve gevoelens worden eindeloos herhaalt en vertelt.
We hebben de afgelopen tijd met de noordelijke maansknoop in Tweelingen
oude verhalen los mogen laten
die ons in oude gedragspatronen gevangen hielden
of die onze frequentie verlaagden en een machteloos slachtoffergevoel gaven.
Kijk eens terug wat je dat heeft opgeleverd.
Pluto staat naast de Zon in Steenbok
en vraagt je om je innerlijke autoriteit op te pakken.
Pluto gaat over transformatie, macht en onmacht.
Zijn er nog innerlijke kinderen die zich onmachtig voelen?
Als volwassene kunnen we nu kiezen hoe we met dingen omgaan
en nemen we onze macht weer in handen.
We kunnen wat er allemaal in de buitenwereld speelt niet veranderen,
maar we kunnen wel kiezen hoe we daar op reageren.
Op die manier kun je een nieuwe realiteit creëren van binnen uit.
Door de positiviteit die je uitstraalt, creëer je die ook om je heen.
De Maan staat in haar eigen teken.
De Maan gaat over de moederfiguur.
Wat had je graag als kind van je moeder willen ontvangen
om zelfverzekerder jouw eigen spontaniteit en uniekheid naar buiten te brengen?
Als volwassene mag je nu jezelf geven wat je in je jeugd hebt gemist
om alsnog de wereld onbevangen tegemoet te kunnen treden en jou doelen te realiseren.
Juist omdat er zoveel gebeurt in de wereld
vraagt deze volle Maan je thuis te komen bij jezelf en te kijken wat je nodig hebt.
Mars staat bij het galactische centrum.
Welke nieuwe ideeën en inzichten er naar je toe komen?
Mars staat ook vierkant Neptunus,
waardoor het ideeën zullen zijn die je voor het grote geheel in kunt zetten.
Wat is jouw unieke kunnen dat de wereld een stukje mooier kan maken?
Mars maakt ook een inconjunct met de Maan.
Dit kan onzekerheid geven om jouw unieke gaven naar buiten te brengen.
Wees de ondersteunende liefdevolle moeder die je aanmoedigt.
Mercurius maakt een vierkant met Uranus en staat naast Saturnus.
Er kunnen onverwachte dingen naar buiten komen,
waardoor de vraag rijst: wat is wel of niet waar?
En wat moet ik ermee, wat nu, wat gaat er gebeuren?
Door te luisteren naar je behoeftes en je terug te trekken,
Kun je het even rustig overdenken en kijken wat je er mee gaat doen.
Het is een water maan dus er kunnen emoties boven komen.
Laat ze er zijn zonder oordeel en verhaal.
Zorg goed voor jezelf,
zodat je helder en goed kunt blijven functioneren.
De Maansknopen gaan in Stier en Schorpioen lopen en blijven daar anderhalf jaar.
De Maansknopen geven onze collectieve reis of ontwikkeling aan en ook de collectieve en persoonlijke zielelessen.
Zie waar in welke huizen Stier en Schorpioen bij jou vallen.
Lees of luister nog eens naar wat ik over de maansknopen in Tweelingen en Boogschutter heb geschreven en opgenomen. https://be-teken-is.nl/maansknopen-naar-de-tweelingen-boogschutteras/  https://www.youtube.com/watch?v=b_4IDqVyGe4
Kijk eens wat daar voor jou van is uitgekomen.
Op het gebied van Schorpioen mag je angst en oud karma opruimen en onverwerkte zaken afronden. Er kunnen lang verborgen geheimen onthult worden.
Op het gebied van Stier mag je je talenten ontdekken, zien wat van werkelijke waarde is voor je en ervaren waar je je zekerheid uit haalt.
Ik zal een apart stuk wijden aan deze maansknopen in Stier en Schorpioen.

Op 18 Januari is het volgens de tzolkin:
Gele Zon toon 10 in de golf van de Blauwe Aap.
Gele Zon is de onvoorwaardelijke liefde. De zon maakt geen onderscheid op wie hij schijnt of niet.
Het is de energie die ontstaat als je zonder oordeel je licht en warmte geeft aan alles en iedereen. Alles is perfect zoals het is. Zon laat je het totaalbeeld zien. Als je je bewust bent van je oordelen, kun je kiezen wat je er mee doet.
Toon 10 is de manifestatiekracht. De creatieve kracht om van een idee iets tastbaars te maken.
De golf van de blauwe Aap gaat over het innerlijke kind dat onbevangen en nieuwsgierig het leven tegemoet treedt. Het vraagt je mee te stromen met de tijd en in het hier en nu te blijven. Het kind nodigt je uit je droom te leven. In deze periode kun je het transformatieproces aan gaan om je oude patronen en angsten los te laten. Om zo dat mooie unieke kind in jezelf de ruimte te geven die het verdient.
Inspiratie:
Kijk naar het bewustwordingsproces van de afgelopen tijd
en neem je plek in precies zoals je bent.
Laat je oordelen en streven naar perfectie los.
Het leven is bedoeld om te groeien, leren en spelen
en vraagt je om je innerlijke zon te laten schijnen.
Door onvoorwaardelijke liefde
maak je je unieke creatiekracht vrij en kun je onbevangen doen, ervaren en genieten.
Geef vorm aan datgene wat je hebt ontdekt en geleerd.

Kristal van de maand Januari 2022

Polychroom Jaspis:
Deze maand heb ik voor de polychroom jaspis gekozen, omdat het rust in tijden van chaos creëert, negatieve gedachten laat verdwijnen en sterkt in je wilskracht.
Polychroom jaspis kenmerkt zich meestal door een bonte verzameling van kleuren. Polychroom Jaspis komt uit de woestijn in Madagaskar. De verschillende kleuren Jaspis in de steen lijken door elkaar te vloeien in allerlei vormen (poly = meerdere, chroom = kleur). Deze steen wordt ook wel fancy jaspis genoemd vanwege zijn prachtige kleurstellingen en patronen.
Het is een voedende steen die steun biedt in tijden van stress en die alle aspecten van het leven verenigt. Het is een sterk aardende steen, die je weer terug bij jezelf brengt. Het lijnt je chakra’s uit.De steen helpt je je doelen waarmaken en ideeën omzetten in actie. Het helpt overzicht te krijgen. De steen bevordert ook organisatorische vaardigheden, snel denken en stimuleert de fantasie. Het maakt strijdlustig, daadkrachtig, volhardend, vastberaden en helpt je ergens voor 100% voor gaan.
Jaspis helpt je ook voor jezelf opkomen en geeft moed, maakt je weerbaar en assertief en vermindert angst voor conflicten. Het maakt oprecht, eerlijk, hulpvaardig en zorgt voor balans in lichaam, ziel en geest. Het leert je te voelen en vanuit het hart te handelen. Het geeft een gevoel van eigenwaarde.
Jaspis absorbeert negatieve energie en beschermt op deze manier tegen straling, negatieve invloeden en milieuvervuiling. Beschermt tegen stress.
Het maakt astraal reizen makkelijker.
Oude trauma’s, dualiteit en karmische stukken worden opgelost met deze zachte maar krachtige heler. Geplaatst in een ruimte creëert het een prettige veilige sfeer. Goed cadeau bij verhuizingen of als iemand zich niet prettig voelt in bepaalde ruimtes.
Fysiek brengt de steen vitaliteit, levenskracht en verwarming van het lichaam. Het is de ideale steen bij herstel van ziekten en vermoeidheid. Het heeft een positieve invloed op de bloedsomloop, luchtwegen, gewrichten, spijsvertering, darmen en de geslachtsorganen. Helpt bij hooikoorts, oorsuizen, epilepsie, anorexia nervosa en boulimia. Het heeft een positieve werking bij huidproblemen zoals wratten en uitslag en versterkt het immuun systeem. Helpt bij nier- en blaasproblemen zoals blaasontsteking. Het is een zuiverende steen en verwijdert medicijnen en afvalstoffen na langdurige ziekte uit het lijf.
Het werkt beschermend in de eerste drie maanden van de zwangerschap, helpt bij misselijkheid en geeft verlichting bij de bevalling.

2022

Morgen begint het nieuwe jaar.
En wat voor een jaar.
https://www.youtube.com/watch?v=xIAo_Nc6uYg
Het lijkt een heel bijzonder overgangsjaar te worden.
Volgens de Tzolkin is het op 1 Januari 2022:
Blauwe nacht toon 6 in de golf van de Witte Spiegel.
We bevinden ons in de ruggengraat van de Tzolkin.
Tussen verleden toekomst in.
Het is tijd om helemaal in het hier en nu te leven.
Om helemaal tot onze kern te komen en te zien wat er in verbinding met onze bron gecreëerd wil worden.
De Blauwe kleur staat voor transformatie.
Blauwe Nacht geeft het moment aan van de nacht die bijna ten einde loopt en de dag die nog niet is begonnen.
Een moment tussen dromen en waken in.
Het moment waarop we in de juiste staat van bewustzijn verkeren om nieuwe dingen te kunnen creëren.
Door naar binnen te gaan komen we in contact met ons rijke innerlijke leven en onze individuele kwaliteiten.
Blauwe Nacht stimuleert je dan ook om naar binnen te gaan en te putten uit dat rijke innerlijke leven en jouw individuele kwaliteiten naar buiten te brengen en te delen met anderen.
Droom groots, droom voorbij de werkelijkheid en creëer jouw nieuwe werkelijkheid.
Witte Spiegel laat zien dat de buitenwereld jouw innerlijk weerspiegelt.
Zo binnen zo buiten.
Door onze binnenwereld te veranderen, verandert ook de buitenwereld.
Wordt de spiegel voor dat wat je wilt zien in de buitenwereld.
Reflecteer regelmatig en kom tot liefde voor jezelf zodat je ook liefde kunt voelen voor alles om je heen en dat naar buiten uit kunt stralen.
Zie hoe dapper je bent om in deze overgangstijd je plek in te nemen om samen de nieuwe tijd  te creëren.
Jij bent dat unieke stukje van de puzzel om het geheel compleet te maken.
Als je dat ziet kun je toch alleen maar liefde voor jezelf voelen?
Laat je inspireren! Daar zit de kracht dit jaar en wees de inspiratie voor anderen.
Neem regelmatig tijd om buiten te zijn en te ademen.
Laat je hoofd leegwaaien om weer nieuwe inspiratie op te doen.
Mediteer en wordt niets, niemand, nergens, alleen maar ruimte, los van alles. (Joe Dispenza)
Los van het oude op weg naar het nieuwe.
Durf in dat niets te bivakkeren.
Alle mogelijkheden liggen daar nog open.
Je bent dan alleen bewustzijn.
Laat van daaruit jouw mogelijkheden ontstaan.
Ervaar ze in je lichaam, alsof ze er al zijn.
Op die manier pluk je het uit het kwantumveld en trek je het naar je toe, omdat je dezelfde frequentie hebt.
Als we de drie tweeën optellen krijgen we het getal 6.
In de Tzolkin is het getal 6: Witte wereldoverbrugger toon 6.
Dit staat voor loslaten in overgave in het volle vertrouwen dat het leven je geeft wat je nodig hebt.
6 staat ook voor harmonie en balans.
Wat meer achterover leunen en de dingen laten gebeuren.
Eerst ruimte maken voor het nieuwe.
Het is ook de verbinder van verschillende werelden.
Als je de nieuwe Maan in Steenbok leest of luistert zie je dat de astrologie ook al die dingen aangeeft.
De overgang naar een nieuwe tijd.
Het loslaten van oude waarden om plaats te maken voor nieuwe.
Al met al een heel mooie energie!
Maak er gebruik van.
Laat de buitenwereld jou niet beïnvloeden, maar wordt de beïnvloeder van de buitenwereld.
Laten we er een prachtig creatief jaar van maken!

Nieuwe Maan in Steenbok 2-1-2022

Op 2 Januari om 19.35  is het nieuwe Maan in Steenbok.
De Zon en Maan staan allebei in Steenbok op 12 graden.
Dit is de eerste nieuwe Maan van het jaar
en die geeft een beetje de toon aan voor het komende jaar.
We eindigen 2022 ook met een nieuwe maan in Steenbok op 23 December.
Steenbok is een aarde en hoofd teken.
Alle hoofd tekens staan aan het begin van een nieuw seizoen.
Ze zijn de starters en initiatiefnemers.
Aarde wil dat iets concreet is.
Dus Steenbok wil concrete doelen stellen.
Deze berggeit is er goed in om zijn doel te bereiken.
Hoe moeilijk het ook is,
hij houdt zijn focus en komt stap voor stap dichter bij zijn doel.
Steenbok laat je stil staan bij wat je bereikt hebt
en wat je nog wilt bereiken.
Het gaat ook om ons functioneren in de maatschappij,
om organisaties en organiseren, structuren en systemen.
Steenbok is een serieus teken dat zijn verantwoordelijkheid neemt.
Kijk eens waar jij je verantwoordelijkheid voor kunt nemen.
Bij een nieuwe Maan hoort een nieuwe intentie.
Wat wil je bereiken in dit nieuwe jaar?
Maak dit zo concreet mogelijk,
want de Steenbok energie helpt je het te bereiken.
De heerser van Steenbok Saturnus staat in Waterman.
Maak helder wat je toekomstvisie is en waar je heen wilt.
Wat is jou unieke kwaliteit en hoe wil je die inzetten voor het grote geheel?
Saturnus wil resultaten en helpt bij de juiste plannen maken.
Hij laat je ook je beperkingen zien,
zodat je niet over je grenzen van je kunnen gaat.
Saturnus maakt een vierkant met Uranus.
Het laatste exacte vierkant is op 24 December 2021 geweest,
maar heel 2022 speelt dit aspect nog een rol.
Het oude in spanning met het nieuwe.
In 2021 was Saturnus sterker.
Daar volgden we nog netjes de oude regels
en gingen mee in de beperkingen die vanuit de autoriteiten werden opgelegd.
In 2022 is Uranus sterker.
De vernieuwing zal niet meer tegengehouden kunnen worden.
Uranus is ook de energie van de rebel en de revolutie.
Met Pluto in Steenbok gaan we steeds meer naar onze innerlijke autoriteit luisteren.
Er mogen nieuwe structuren en systemen ontwikkelt worden,
maar met het vierkant zal het wat strubbelingen geven.
Pluto in de laatste graden van Steenbok helpt daar in mee.
Dit zal geheimen naar boven brengen van leiders
en van geldsystemen.
Deze zullen voor vergaande veranderingen zorgen.
Met 5 planeten in aarde worden we geholpen om in het hier en nu te blijven.
Alleen vanuit het hier en nu kunnen we het nieuwe creëren.
Uranus maakt een driehoek met de Zon en de Maan.
Dit maakt ons wakker.
Uranus heeft te maken met plotselinge gebeurtenissen,
verrassingen, een hoger bewustzijn en vernieuwing.
Omdat het een positief aspect is kunnen we er makkelijk in meegaan.
Jupiter loopt in Vissen en maakt een vierkant met de maansknopen.
Wat geloven we en vertrouwen we?
Het maakt ons gevoeliger en emotioneler.
Het vergroot onze intuïtie.
Het vraagt ons ook groot te dromen voorbij de werkelijkheid die er nu is.
Laat je niet beperken door oude overtuigingen.
Weet dat je veel meer kunt dan je denkt.
Bij de vorige volle Maan heb ik het al over Venus gehad.
Deze loopt nu retrograde en staat bij Pluto.
Er zullen grote veranderingen komen in onze waardensystemen.
Ook onze zelfwaardering mogen we onder de loep nemen.
Relaties zullen aan verandering onderhevig zijn.
De maansknopen lopen in het laatste stukje van Tweelingen en Boogschutter.
Onze oude geloofssystemen verdwijnen en maken plaats voor nieuwe.
De noordelijke maansknoop gaat half Januari naar Stier
en de zuidelijke maansknoop naar Schorpioen.
Daar verblijven ze anderhalf jaar.
Wat dat in gaat houden bespreek ik in een ander stuk.
Chiron maakt een  vierkant met de Zon en de Maan.
Dit gaat over ziekte en gezondheid.
Misschien worden er nieuwe oplossingen voor heling gevonden.
Je zult inmiddels weten waar jouw wond ligt en je kwetsbare deel
en ook wat je daar al in hebt bereikt.
Steenbok helpt je ook hier door te zetten om de heling verder te voltooien.
Neem de verantwoordelijkheid voor jou leven in eigen hand
en ga stap voor stap creëren hoe jij de toekomst wilt zien.
Pas op voor de valkuil van Steenbok om te streng en te hard voor jezelf te zijn.


De Tzolkin voor 2 Januari 2022:
Geel Zaad toon 7 in de golf van de Witte Spiegel.
De golf van de Witte Spiegel gaat voor ons dit hele jaar spelen.
Op nieuwjaarsdag is het namelijk Blauwe Nacht toon 6 in de golf van de Witte Spiegel.
De golf van de witte Spiegel is een intense periode. Deze golf loopt door de kern van de Tzolkin en bevat 10 kerndagen. Een periode waarin toekomst en verleden samen komen.
Spiegel zegt: zo binnen, zo buiten. Wat je nog niet kunt of durft te zien, spiegelt de buitenwereld naar je. Spiegel is helder en haarscherp. Het laat alles zien wat er is. Het daagt je uit je plek in te nemen met al je talenten en kwaliteiten, daarmee lever je een bijdrage aan het grote geheel. Hoe wil je jezelf in de toekomst zien? Dat kun je in het hier en nu geboren laten worden.
Toon 7 vraagt je je af te stemmen op het hier en nu en de bron. In die verbinding zie je waar je staat en waar je heen wilt.
Geel Zaad is de kracht van kiezen voor groei boven zekerheid.. Er zit meer in je dan je denkt.
Geel Zaad herinnert je aan je creativiteit en je vruchtbaarheid. In jou is het potentieel al aanwezig. Kies voor een gezonde structuur zodat je vanuit je diepste innerlijke natuur kunt groeien en bloeien zoals bedoeld is.

Inspiratie:
Dit is een krachtige dag voor afstemming en inspiratie
Stem je af op de bron en open je voor inspiratie.
Waar sta je? Waar wil je heen?
Laat het helder worden en kies voor groei.
Laat achter je wat je niet meer dient.
Je bent geboren om je volle potentieel te ontplooien
en te groeien en te bloeien
zoals het is bedoeld.
Leef groots!
Alles wat je nodig hebt draag je in je.


Volle Maan in Tweelingen 19-12-2021

Op zondag 19 December om 5.38 uur is het volle Maan.
Mocht je dit liever willen beluisteren dan kan dat:
https://www.youtube.com/watch?v=F-lTj3URVyA
De laatste volle Maan in 2021.
Een volle maan vol met keerpunten.
Er gebeurt veel in deze tijd en er valt dan ook veel te vertellen.
De Maan staat in Tweelingen en de Zon in Boogschutter op 27 graden.
De Zon staat naast het galactische centrum.
Dat staat hij elk jaar,
maar door de volle Maan is het speciaal.
Hierdoor staat ook de Maan, het ontvankelijke er mee in contact.
Ons zonnestelsel draait om een nog veel groter centrum.
Namelijk het galactische centrum.
Het galactisch centrum vertegenwoordigt een veel groter bewustzijn.
Een bewustzijn dat de behoefte in zich draagt om boven het ego uit te stijgen
en in de energie van de eenheid en de verbondenheid te gaan
en daar onze kernkwaliteiten voor in te zetten
zodat de wereld een mooiere plek wordt.
Deze volle Maan kan ons dus een hoger bewustzijn brengen.
We zouden heel anders tegen dingen aan kunnen gaan kijken.
Tweelingen en Boogschutter zijn allebei beweeglijke tekens.
De een in lucht en de ander in vuur.
Beweeglijke tekens onderzoeken het oude om het te kunnen vernieuwen en verbeteren,
Tweelingen houdt van afwisseling.
Het is gauw verveeld en gaat dan weer door naar het volgende.
Het wordt ook wel de vlinder van de dierenriem genoemd.
Die flexibiliteit kunnen we goed gebruiken in deze tijd.
Het helpt om creatief met alles om te gaan
en moeilijkheden te omzeilen.
Het kan ook twee kanten van een zaak bekijken.
en het heeft met communicatie te maken.
De noordelijke maansknoop staat op 0 graden Tweelingen.
0 graden betekent altijd een reset.
We starten een nieuw verhaal.
Het kan een nieuw gezichtspunt geven
dat je eigen heling van het afgelopen jaar laat zien.
Het hoofd kan overuren maken met deze tweelingen energieën.
Kijk wat al die gedachten met je frequentie doen.
Kies voor opbouwende liefdevolle gedachten voor jezelf.
Mercurius de heerser van Tweelingen staat in Steenbok.
Dit maakt het allemaal serieuzer.
Deze Mercurius heeft meer tijd nodig om alles te overdenken en dan pas te beslissen.
Kijk eens wat je op dit moment zou kunnen leren
om om te kunnen gaan met alle veranderingen?
Mercurius maakt een vierkant met Chiron.
Er kunnen dingen worden afgezegd of teleurstellingen zijn.
Toch zorgt Mars er voor dat we er toch mee aan de slag gaan
en dingen op een andere manier door laten gaan.
Mercurius maakt een driehoek met Uranus.
Er kan iets nieuws geboren worden uit de teleurstelling.
Nieuwe inzichten of verandering van waarden.
Misschien ga je ideeën voor de nieuwe tijd praktisch aanpakken.
Mooie tijd om verbinding te zoeken met gelijkgestemden
en concrete plannen te maken.
Richt je gedachten op de toekomst en op vernieuwing.
En gebruik de Tweelingen energie door een andere richting te kiezen
als iets niet werkt.
Luisteren hoort ook bij Tweelingen.
Luister naar je lichaam en je intuïtie.
Bestudeer een alternatieve manier van genezen.
Kijk wat jou aanspreekt.
Ademen hoort er ook bij.
Het kan je erg helpen om op je ademhaling te letten
en bewust adempauzes in te lassen.
Jupiter de heerser van Boogschutter maakt positieve aspecten met de Zon en Maan.
Dat geeft een inspirerende en hoopvolle kijk op de toekomst.
Het staat voor expansie.
Het wil dat we groeien door onze horizon te verbreden
en van daar uit een visie te ontwikkelen.
Venus staat naast Pluto en gaat retrograde lopen.
Pluto staat voor transformatie.
We mogen onze waardesystemen herzien.
Zowel onze persoonlijke als onze collectieve waardesystemen.
Ook Uranus in Stier helpt hier een handje mee.
Kijk naar jouw waarden.
Waar liggen jouw prioriteiten?
Hoe is het met je zelfwaardering?
Jouw gevoel van zelfwaardering bepaalt wat voor relaties je aantrekt.
De manier waarop we met relaties omgaan
en hoe we daar in functioneren hoort ook bij Venus.
Door onze verandering van visie en onze heling
zullen onze relaties ook veranderen.
Al met al een roerige tijd waarin het heel belangrijk is om op je frequentie te letten.
Dat wat je uitzendt komt naar je terug
De makkelijkste manier om je frequentie te verhogen is door te glimlachen.

Op 19 December 2021 is het volgens de tzolkin:
Witte Hond toon 6 in de golf van de Rode Slang.
Het is een poortdag, dat betekent dat de energie dubbel werkt.
Witte Hond bewaakt alles wat liefdevol voelt. Het vraagt trouw zijn aan jezelf en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, daardoor kun je je hartsverlangen volgen. Het helpt je te zien wie je zielsverwanten zijn.
Toon 6 vraagt je balans te brengen in je leven. Vanuit balans breng je continuïteit in het creatieproces.
De golf van de Rode Slang vraagt je te luisteren naar de wijsheid van het lichaam. Het lichaam liegt niet. Door te luisteren naar je lichaam en er naar te handelen, kun je net als de slang je oude huid afgooien en jezelf vernieuwen. Voelen is heel worden. Uit je hoofd in je hart en je lichaam. Thuis in jezelf en op aarde.
Slang houdt niet van routine en sleur, die kiest voor bezigheden waar je energie van krijgt.
Passie en levensenergie horen bij de Rode Slang.

Inspiratie:
Vanuit liefde en onvoorwaardelijke trouw voor jezelf
openen de sluiers tussen de dimensies zich
en ervaar je hoe je wordt geholpen.
De liefde voor jezelf
is een geschenk aan het geheel.
Luister naar je lichaam.
Houdt het nog iets vast dat niet liefdevol voelt?
Ervaar dan wat je nodig hebt.
Zodat je in balans komt
en de omgeving met je mee resoneert.

Kristal van de maand December 2021

Orthoceras:
Voor deze maand heb ik orthoceras gekozen. Ik las het volgende en vond dat hij echt bij deze eclips-tijd past.
(Vooral bij de nieuwe maan in Boogschutter van 4 December, die nog 6 maanden doorwerkt.)
“Hij brengt balans en maakt tevreden, ondersteunt je in het loslaten van de invloed van het verleden en maakt je zelfbewuster van de mogelijkheden die je hebt om je eigen heden te creëren.”
De orthoceras is eigenlijk een fossiel. Het is een beestje dat ongeveer 400 miljoen jaar geleden leefde en een voorloper was van onze inktvis.
Orthoceras betekent rechthoorn. Het verwijst naar de rechte schelp van het dier. Het is de  geslepen versteende schelp.
Het is een ondersteunende steen om in het hier en nu te blijven en trouw te zijn aan jezelf. Het brengt je in contact met de aarde energie en het hart.
Het helpt om je energieveld te reorganiseren en herstelt zo de harmonie tussen lichaam, ziel en geest. Het maakt energiebanen weer vrij om de energie door te laten stromen en laat je beter naar je lichaam luisteren, waardoor je gezond en fysiek in balans blijft.
Het is een beschermende steen tegen negativiteit, bij stress, bij angst en angstdromen en helpt bij slaapstoornissen.
Het werkt ook tegen snurken!
Het zorgt dat je je niet meer te laten beïnvloeden door het verleden, en maakt bewust dat je het heden zelf kunt beïnvloeden.
De orthoceras maakt moedig, zelfverzekerd en geeft je kracht om uitdagingen in het leven aan te gaan. Het is een goede hulp bij het helen van traumatische ervaringen.
Het reinigt de omgeving van druk, angst en afgunst en maakt tevreden. Het brengt balans.
Het herstelt gaten in de aura en activeert de kundalini.
Fijne steen om te gebruiken bij Reiki en edelstenentherapie, omdat hij je in contact brengt met de oeroude pure en helende Lichtenergie.
Fysiek helpt de orthoceras de DNA-structuurte herstellen, helpt hij bij buikpijn, hoofdpijn, huidklachten en ondersteunt hij de werking van alle organen en zenuwen.
De steen helpt daarnaast tegen scheefgroei van botten en de wervelkolom.
De steen wordt gebruikt bij het ondersteunen bij de werking van alle organen en zenuwen. 
Het kan beschermen tegen bloedingen in de hersenen en verzacht zenuwstoringen.
In combinatie met hematiet zorgt het voor voldoende hemoglobine tijdens de zwangerschap en kraamtijd.
Orthoceras beschermt baby’s tegen kinderziekten, ondersteunt dat de wervelkolom bij kinderen zich goed ontwikkelt en helpt baby’s en kinderen die veel last hebben buikkrampjes en van braken.
Deze stenen hoeven niet opgeladen te worden, maar vinden het wel lekker om te worden ontladen door waterNieuwe Maan in Boogschutter 4-12=2021

Zaterdag 4 December om 8.45 uur is het nieuwe maan.
Het is weer een eclips.
Deze keer hebben we een volledige zonsverduistering.
Helaas kunnen wij het in Nederland niet zien.
Bij een zonne-eclips staat de Maan tussen de aarde en de Zon.
Het lijkt een krachtig nieuw startpunt.
Een nieuwe Maan is al een start en een mooie tijd om een intentie te zetten,
maar doordat het een eclips is, werkt het zes maanden door.
De Zon en Maan staan op 12 graden Boogschutter bij de Zuidelijke maansknoop
en de Zuidelijke maansknoop gaat over het oude.
Het is de laatste Boogschutter eclips.
De volgende is pas weer in 2029.
We mogen oud karma achter ons laten
en karmische cirkels doorbreken.
Het activeert krachtige energieën in ons.
We mogen grote schoonmaak houden voor een nieuwe start.
Als er nog iets is dat je nog niet hebt bekeken,
dan zal dat nu aan de orde komen.
Het laat je spirituele groei zien.
Boogschutter is een beweeglijk vuur teken.
Het wil dat we groeien door inzichten.
Het motiveert en inspireert ons.
Het wil graag een doel hebben en een visie ontwikkelen.
Het gaat ook over geloofsovertuigingen.
het wil rechtvaardigheid, vrijheid en de waarheid.
Omdat de Zuidelijke maansknoop over het verleden gaat,
kunnen we oude geloofsovertuigingen herzien
en onze visie veranderen.
Je geloofsovertuigingen creëren jouw wereld,
dus zijn het voor jouw nog de juiste geloofsovertuigingen?
Horen ze bij de nieuwe toekomst die je wilt creëren?
Onze achtergrond bepaalt in eerste instantie onze geloofsovertuigingen.
Door onze spirituele groei, veranderen deze.
Deze nieuwe Maan opent nieuwe mogelijkheden.
Hoe wil je in de toekomst functioneren.
Hoe ziet jouw droomleven er uit?
Maak eens contact met je toekomstige zelf
en kijk eens wat voor advies deze je geeft.
Mercurius staat ook in Boogschutter naast de Zon en Maan.
Mercurius in Boogschutter is niet gericht op details,
maar op het grote geheel.
Het richt zich op de toekomst en op de horizon.
Jupiter de heerser van Boogschutter staat in Waterman.
Dit maakt nog meer op de toekomst gericht.
Maak contact met je hart en je innerlijk weten.
Laat je hoofd er niet tussen komen.
Dat kan heel veel verwarring geven,
omdat Mercurius ook een spanningsaspect met Neptunus maakt.
Het maakt wel heel creatief en geeft de mooiste dromen.
Hou eens een droomdagboek bij.
Dromen zijn kadootjes van je hogere begeleiding
Uranus maakt een inconjunct met de Zon en Maan.
Dat legt nog meer de nadruk op de behoefte aan vrijheid en op vernieuwing.
Saturnus maakt een sextiel met de Zon en de Maan.
Dat geeft wat meer stabiliteit.
Mars maakt een vierkant met Jupiter.
Dit kan maken dat je wilt vechten voor je idealen.
Maar door verwarring kun je wel eens op het verkeerde been gezet worden.
Chiron maakt een driehoek met de Zon en de Maan.
Het helpt je om onafhankelijker  te zijn,|
om dingen op je eigen manier te doen
en een flinke stap voorwaarts te maken.
Dat kan nog best een beetje eng zijn.
Chiron loopt nog tot 2027 in Ram.
Het brengt je in contact met delen van jezelf die je nog niet kent.
Onze oude wonden mogen op een liefdevolle manier geheeld worden.
Alle maskers mogen weg
en ook het gevoel niet goed genoeg te zijn.
Het brengt je heel dicht bij je unieke zijn met jouw talenten.
Je zult merken dat die onbekende delen veel zachter zijn,
dan de bekende ego-stukken.
Chiron gaat over het alternatieve pad.
Het pad dat buiten het gewone loopt.
Het kan kwetsbaar voelen om dat te bewandelen.
Ondersteun jezelf liefdevol.
Ga in het vertrouwen en open je voor het onbekende en het niet weten.
De nieuwe tijd wordt heel anders,
waardoor we dat niet met ons hoofd kunnen bedenken.

Volgens de Tzolkin is het op 4 December 2021:
Blauwe Adelaar toon vier in de golf van de Gele Mens.
Gele mens gaat over de keuzes die je maakt. Keuzes maak je onbewust vanuit je achtergrond en de overtuigingen die daaruit voortkwamen. Gele Mens herinnert je aan je scheppingskracht, waarvoor het belangrijk is om bewuste keuzes te maken. Dat wat je aandacht geeft groeit. Door bewust te focussen op dat wat je wilt, kies je voor groei.
Blauwe Adelaar laat je het grote geheel zien, geeft overzicht en een vooruitziende blik. Het is een wereldverbeteraar. Als je werkelijk de wereld wilt veranderen, begint dat bij jezelf. Zorg dat je goed in je vel zit en luistert naar je eigen behoeftes. Dan heb je een goede basis om je visie waar te maken.
Toon 4 helpt je je eigen vorm te vinden en alleen mee te nemen wat bij je past. Het geeft kaders en helpt je een plan van actie te maken.
Inspiratie:
Vrijheid begint met een goede basis
en de geborgenheid van een veilig nest.
Dat maakt je onafhankelijk
en helpt je te focussen
om je visie waar te maken.
Alles wat je hindert om jouw waarheid te leven
mag je overdragen aan de transformatie kracht.
Alles wat je aandacht geeft groeit.
Adem in het hier en nu
en kies je gedachten en woorden met zorg.
Mooie nieuwe Maan allemaal

Volle Maan in Stier 10-11-2021 (Eclips)

Vrijdag 19 November om 10.00 uur is het volle Maan.
Dit bericht kun je ook weer beluisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=Z02GbVE1zhI
De Maan staat in Stier op 27 graden en de Zon in Schorpioen op dezelfde graad.
27 graden Stier en Schorpioen vallen samen met energie van de Pleiaden.
Er kan tijdens deze volle Maan extra lichtkracht gegenereerd worden.
Er zijn 7 volle Manen op een rij die op 27 graden vallen.
Dat is heel bijzonder.
Kijk eens of je planeten hebt in jouw horoscoop op 27 graden.
De vorige volle Maan in Ram stond op 27 graden en de volgende 5 volle Manen ook.
Stier is een vast aardeteken en wil een simpel vreedzaam leven leiden.
Het is zintuiglijk ingesteld en kan erg genieten van alle aardse geneugten.
Het heeft te maken met ons basischakra, het wil veiligheid en zekerheid.
Schorpioen is een vast water teken en wil tot de kern van iets komen.
Het wil transformeren om te kunnen vernieuwen.
Het heeft ook met het onbewuste te maken.
De Zon staat samen met Mercurius en Mars.
Dat geeft wilskracht en onderzoekingskracht.
Een volle Maan laat je dingen bewust worden ofwel belicht de dingen ten volle.
En het is een eclips, een gedeeltelijke maansverduistering.
Een eclips ontstaat als de Zon of Maan bij de Noordelijke of Zuidelijke maansknoop staat.
De Zon en Maan staan dus op 27 graden
en de noordelijke maansknoop staat op 1.40 graden Tweelingen.
Daar zit ongeveer 4 graden tussen.
Kijk eens waar 27 graden Stier en Schorpioen vallen in jouw horoscoop.
In die huizen kun je veranderingen en transformatie verwachten.
Een eclips helpt om grote sprongen vooruit te maken
op persoonlijk vlak, maar ook collectief vlak.
De Noordelijk Maansknoop in Tweelingen gaat in Januari van teken veranderen.
Dan gaat deze in Stier lopen.
(Misschien leuk om nog eens te lezen of beluisteren waar de Noordelijke maansknoop in Tweelingen over ging en nu nog gaat. Het tweelingen/boogschutterthema zal nog even extra energie krijgen
(https://be-teken-is.nl/maansknopen-naar-de-tweelingen-boogschutteras/)
(https://www.youtube.com/watch?v=b_4IDqVyGe4 ))
De Maansknopen lopen namelijk achterstevoren door de dierenriem.
De Maansknopen geven onze collectieve reis of ontwikkeling aan
en ook de collectieve en persoonlijke zielslessen.
Er staan 7 planeten in het vaste kruis tijdens de volle Maan!
Dat kan ons een heleboel vastberadenheid en doorzettingsvermogen geven.
Met drie planeten in Schorpioen tegenover de Maan in Stier,
worden we de diepte in getrokken.
Oude angsten, zelfs uit vorige levens kunnen uit het onbewuste omhoog komen.
Wil ik bepaalde dingen nog of kan ik het loslaten?
Wees eerlijk naar jezelf.
Alles wat met geheimen, controle en manipulatie te maken heeft,
kan in het licht komen tijdens deze volle Maan.
Je zult hoofdstukken af kunnen sluiten.
Het geeft je een helder zicht op wat je niet meer wilt en wat wel.
Pluto in Steenbok maakt een positief aspect naar de Maan, Zon en Mercurius.
Dat geeft nog meer kracht om te gaan voor wat je wilt
en daar ook in te investeren.
Het helpt je te transformeren
en geeft je het gevoel dat je klaar bent voor de volgende stap
en een nieuwe fase.
Venus de heerser van Stier staat in Steenbok
en maakt een driehoek met Uranus en een sextiel met Mars.
Dat geeft behoefte aan onafhankelijkheid en vrijheid.
Is er nog iets wat mijn vrijheid in de weg staat?
Hoe kan ik mijn doelen bereiken?
Welke relaties vertrouw ik
en kunnen zij mij ondersteunen om mijn eigen weg te gaan?
Of moet ik het zelf doen, omdat ik anders niet mezelf kan zijn?
Je mag mensen loslaten vanuit zelfliefde.
Saturnus staat vierkant op Mars en Uranus.
Vanuit schuldgevoel omdat je je verantwoordelijk voelt voor dingen
kan het moeilijk zijn om los te laten.
Deze verantwoordelijkheid kan vernieuwing en vrijheid in de weg staan.
Onderzoek of het waar is dat jij er verantwoordelijk voor bent
en of het onafhankelijk van jou gewoon door kan gaan.
Het vraagt je je grenzen aan te geven
of misschien juist je grenzen te versoepelen.
Wees eerlijk in wat je wilt en nodig hebt.
Jupiter maakt een vierkant met de Zon en Maan.
Dit kan alles groter maken,
maar geeft ook een optimistische toekomstvisie.
Deze toekomstvisie kun je weer gebruiken om voorbij de beperkingen te kijken,
die Saturnus opwerpt.
Het is een goede tijd om je netwerk uit te breiden
en contact met gelijkgestemden te zoeken.
Een goede gronding en gecentreerd blijven
zijn belangrijke tools tijdens deze eclips.
Focus niet op de blokkades of moeilijkheden die je voorziet,
maar focus op waar je uit wilt komen en wat je wilt bereiken.
Dan zul je merken dat het je minder moeite kost
en je al in de juiste energie zit.

Volgens de Tzolkin is het 19 November 2021:
Gele Zon toon 2 in de Golf van de blauwe Storm.
Gele Zon is de onvoorwaardelijke universele liefde. In essentie zijn we liefde. Door onze innerlijke zon te laten schijnen, kunnen we het totaalbeeld zien en de perfectie loslaten.
Toon 2 ziet dat er twee kanten zijn en wil dingen weer in balans brengen. Het helpt om uitdagingen als uitnodiging te accepteren.
De Golf van de blauwe Storm is een transformerende golf. De storm blaast alles weg wat niet meer bij je hoort. Door in het oog van de storm te blijven, kom je er weer opgeschoond uit. Dan krijgt het transparante, speelse, innerlijke kind weer de ruimte.

Inspiratie:
Als je ja zegt tegen transformatie,
zeg je ja tegen liefde.
Alles loslaten wat je niet meer dient,
is liefde voor jezelf.
Zo kan je innerlijke Zon nog stralender schijnen.
Focus op je doel
en stel je open voor het transformatieproces en de heling.
Door de helderheid die dan ontstaat
kun je weer groeien
en wordt creatief de weg van je hart gebaand.
Mooie Volle Maan allemaal!