Nieuwe Maan in Stier 30-4-2022 Zonne-eclips

Op Zaterdag 30 April is het nieuwe Maan.
De Zon en Maan staan dan in Stier op tien graden.
Kijk eens waar dat in jou horoscoop valt.
Op dat gebied kun je je intentie richten.
Een nieuwe Maan geeft altijd een nieuw begin aan,
maar door de zonne-eclips is het een dubbel nieuw begin
en heeft het invloed op de komende zes maanden.
Tijdens deze nieuwe Maan zal de Zon gedeeltelijk verduisterd zijn.
Dit komt omdat de Maan tussen de aarde en de Zon in komt te staan.
Eclipsen zijn vaak roerige tijden van verandering.
Het is al een week van te voren voelbaar
en werkt nog zes maanden na.
Deze zonne-eclips geeft ons een zetje in de richting van onze bestemming.
Samen met Uranus die er vlak naast staat,
kunnen er onverwachte veranderingen plaatsvinden.
Het zal ons een nieuw perspectief geven
en op wat er nodig is voor de toekomst.
Er zullen veranderingen komen in de financiële wereld en in de voedselvoorziening.
Kijk nog eens wat ik over de noordelijke maansknoop in Stier heb geschreven.
https://be-teken-is.nl/maansknopen-naar-stier-en-schorpioen/
of beluister het nog eens
https://www.youtube.com/watch?v=aem5mdIoMyw
Doordat de Zon en Maan in het teken Stier staan hebben we deze eclips.
De volgende volle Maan hebben we een volledige maansverduistering,
maar daar de volgende keer meer over.
Het onbewuste (Maan) schuift voor het bewuste (Zon)
Het kan heel wat gevoelens losmaken.
Als ik kijk naar het beeld van de 11e graad,
dan staat daar:
Mensen en natuur, schepper en schepping zijn hier gezamenlijk aan het werk voor schoonheid en vrede op aarde.
Dit geeft aardig weer wat er belangrijk is met deze nieuwe Maan.
Het is een heel spirituele en creatieve Nieuwe Maan.
We hebben vier planeten in Vissen
en drie planeten plus de maansknoop in Stier.
Het is een vrouwelijk energie.
Deze vraagt ons om te vertragen.
en helemaal in het nu te voelen waar we staan.
We hebben aardig wat veranderingen doorgemaakt.
Dat heeft onszelf ook verandert.
We mogen nu de veranderingen praktisch neer gaan zetten.
Saturnus staat vierkant op de maansknopen
en vraagt ons verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf
en onze gemeenschappelijke toekomst.
Waar wil je heen en welke stappen zijn daar voor nodig?
Wat is echt van waarde voor je.
Waar kunnen we versimpelen en meer stabiliteit creëren?
Hoe is het met je eigenwaarde?
Pluto gaat op 29 April retrograde lopen
en is daardoor extra voelbaar.
Hij maakt echter alleen positieve aspecten.
We komen meer en meer in onze kracht te staan
en beseffen dat we zelf de toekomst in de hand hebben.
De heerser van Stier staat in Vissen
precies tussen Neptunus en Jupiter in.
Dit is heel gunstig.
Het geeft onvoorwaardelijke liefde
en omdat liefde de grootste geneeskracht is,
mag er veel getransformeerd en geheeld worden.
Het geeft een gevoel van één-zijn
en is een heel romantische, spirituele en creatieve energie,
die schoonheid en harmonie brengt.
Dit alles mogen we door de Stier energie praktisch gaan maken.
Er is iets verandert in de relatie naar onszelf
en dat zal zich vertalen in de relaties naar buiten.
De nek en onze zintuigen horen bij Stier.
De nek als verbinding tussen lichaam en hoofd
en de zintuigen om te genieten van de schoonheid van de natuur
en alle andere aardse geneugten.
Door je zintuigen te gebruiken kom je meer en meer in het nu.
Zingen en klank kunnen je daarbij helpen.
Gun je lichaam wat extra verwennerij.
Stier is het teken dat bij uitstek kan genieten.
Stier gaat ook over jouw talenten.
Wat kun jij inzetten voor de nieuwe tijd?
Mercurius in Tweelingen maakt nieuwsgierig
en laat ons alles onderzoeken.
We mogen voorbij de dualiteit gaan kijken
en de eenheid gaan zien.
Mars in Vissen wil zich dienstbaar opstellen
en dingen afronden om een nieuw begin in Ram te maken.
Kijk niet naar de obstakels op je pad,
maar focus je op je doel,
dat zal je pad makkelijker maken.

Volgens de Tzolkin is het 30 April 2022:
Witte Wind toon 8 in de Golf van de Blauwe Adelaar.

Blauwe Adelaar nodigt je uit om je leven van bovenaf te bekijken.
Waar ben je en waar wil je heen. Neem de verantwoordelijkheid voor jouw leven en kijk waar het voor verbeteringen vatbaar is.
Toon 8 is de creatieve kracht als je binnenwereld in harmonie is met de buitenwereld. Dan kun je leven wat je gelooft.
Witte Wind is de levensadem, de bezieling. Wind helpt je om je eigen waarheid en werkelijkheid te creëren, door te communiceren vanuit je hart.

Inspiratie:
Laat los
en verbind je met de Bron.
Dit brengt je in je centrum.
Vanuit jouw centrum
Kun je zien waar je staat
en met jouw waarheid,
jouw werkelijkheid
creëren


Volle Maan in Weegschaal 16-4-2022

Op Zaterdag 16 April vlak voor Pasen is het volle maan.
Natuurlijk kun je deze ook weer beluisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=pzO6qZivbW4
De Maan staat in Weegschaal en de Zon in Ram.
In Weegschaal gaan we relaties aan met de ander.
We gaan van ik naar wij.
Weegschaal is een hoofd en lucht teken.
Het wil overleggen en samenwerken en is bereid tot compromissen.
Het is de diplomaat die heel attent is
en strategisch ziet waar iedereen het best kan worden ingezet.
Ram is hoofd en vuur en is graag onafhankelijk.
Hij krijgt een ingeving en gaat meteen vol vuur aan de slag.
Het Rotterdamse gezegde: Niet lullen maar poetsen
is daar bij van toepassing.
Ram wil ongestoord zijn vurige gang gaan.
Deze volle maan schijnt een licht op jou en de ander.
Wat wil jij en hoe kan dat in overeenstemming met de mensen om je heen.
Ben je te snel bereid tot een compromis?
Doe je alles om de harmonie maar te bewaren.
Pluto staat vierkant op deze Zon en Maan.
Door de spanning helpt Pluto je dingen te veranderen.
Hij zorgt ervoor dat je niet in de herhaling gaat.
Hij vraagt je je verantwoordelijkheid over je eigen leven te nemen,
weer in je kracht te gaan staan en te relateren vanuit jou waarheid.
Met Pluto kun je in een machtsstrijd terecht komen
of maakt de innerlijke rechter/criticus overuren.
Neem een stap terug en observeer het zonder oordeel.
Als het er mag zijn, kan er iets veranderen.
Hoofdtekens willen iets nieuws starten,
maar eerst moeten er nog dingen uitgewerkt worden.
Het is een snelle tijd van veel veranderingen.
Tot eind April lopen alle planeten direct.
Deze volle Maan lijkt de toegangspoort naar het eclips seizoen.
Het bereid de weg alvast voor en activeert iets in ons.
Kies welke weg je op wilt.
Door het licht van de volle Maan worden dingen extra belicht,
in het bewustzijn gebracht en afgerond.
Mercurius en Uranus staan naast elkaar.
Mercurius is ons dagelijkse brein en al onze mentale patronen.
Uranus is het hogere weten en in een flits inzichten geven.
Als die twee samenwerken kunnen er mooie inzichten ontstaan
en gaat ons denken razendsnel.
Verbind je met je hogere zelf en laat de inzichten komen.
Vooral ook omdat er heel veel Vissen energie is,
kun je gebruik maken van je dromen.
Stel ’s avonds voor het slapen gaan je vraag.
Het antwoord zal naar je toekomen als droom of inzicht.
Zowel Venus als Mars staan in Vissen.
Zij zijn de heersers van de tekens waar de Zon en Maan in staan.
Venus is ook de heerser van Stier,
waar de noordelijke Maansknoop, Uranus en Mercurius in staan.
Deze volle Maan is dus enorm Vissen gekleurd.
Venus in Vissen maakt heel romantisch en gevoelig.
Venus staat in verhoging in Vissen.
Het maakt zachter, liefdevoller en vrouwelijker.
Mars richt zich hier op dienstbaarheid voor het geheel.
Bovendien hebben we de conjunctie van Jupiter en Neptunus.
Deze komt maar eenmaal in de 186 jaar voor.
De laatste is in 1856 geweest!
Vissen is grenzeloos en heeft te maken met het eenheidsgevoel.
Jupiter is de planeet van de uitbereiding.
Neptunus is de heerser van de zee.
Je zult merken dat er heel veel onder de oppervlakte speelt.
Zowel in de buitenwereld, maar ook in ons innerlijk.
Omdat het een beweeglijk waterteken is kan het veel emoties geven.
De negatieve kant kan issues met water geven, zoals overstromingen, vervuiling, vergiftiging.
Het kan misleiding geven, verwarring, hypnose, leugens of illusies creëren.
Neptunus is ook verbonden met olie en benzine, film,
fotografie, video’s, media, drugs en verslavingen en spirituele arrogantie.
Virtuele reality zal een vlucht nemen.
Als we het positieve pakken kunnen er geheimen onthult en
hypnoses doorbroken worden.
Het kan als een spirituele tsunami werken.
Het is namelijk een heel etherische, magische, mystieke eenheid.
Met deze stand kunnen we wonderen creëren.
Focus op dat wat je wilt creëren en voel alsof het al zo is.
Het verbind met het hogere zelf en de bron.
Het kan enorm opschonen en helder maken.
Gevoeligheid, helderheid en telepathische gaven komen meer aan de oppervlakte.
Wees de visionair, droom grote dromen.
Weet dat de mogelijkheden onbeperkt zijn.
Het bevordert de creativiteit en de kunstzinnigheid.
Het stimuleert de onvoorwaardelijke liefde.
We willen allemaal leven in liefde, vreugde en vrede
en samenwerken op een positieve manier.
We kunnen de wereld op een heel andere manier gaan zien.
Uit het hoofd in het hart.
Communiceer vanuit het hart en laat je verrassen.
Als laatste wil ik nog twee zinnen citeren uit de astrologische beeldgids van de graden waar de Zon en de Maan staan.
Bij graad 27 Ram:
Maak een synthese tussen hemel en aarde, het spirituele en het materiële en laat een zuivere wijze van leven zien.
Bij graad 27 Weegschaal:
Kijk naar boven en zie dat er hogere idealen in het leven zijn. Laat je niet naar beneden trekken door deprimerende omstandigheden of situaties, maar rijs op en leef er werkelijk bovenuit.
Ik vond ze zo passen bij deze periode. Ze verwoorden eigenlijk de hele energie van deze volle Maan.
Laten we er op vertrouwen (een echt Vissen woord) dat alles wat er nu gebeurd ons alleen maar naar een betere, mooiere en lichtere toekomst brengt.

Volgens de Tzolkin is het op 16 April:
Gele Ster toon 7 in het pad van de Witte Wind
Gele Ster vraagt je stralend je plek in te nemen en de schoonheid en de harmonie van het leven te zien. Je mag het leven mooier maken met jouw mooie kleuren.
Toon 7 nodigt je uit je afgestemd op de bron en in het hier en nu te zijn
Witte Wind inspireert en geeft ons onze levensadem en het vermogen om te communiceren. Wind kan een zacht briesje zijn, maar ook een orkaan die verandering brengt, waarna niets meer is zoals het was.

Inspiratie:
Ik stem mij af op mijn hogere zelf
en ervaar de universele onvoorwaardelijke liefde.
In verbinding krijg ik zicht
op wat speelt in mijzelf en de wereld
Zodra ik bezield mijn plek in neem in het geheel
ben ik met al mijn talenten en kwaliteiten
een doorgeefluik van boodschappen
en maak ik de wereld een stukje mooier.

Kristal van de maand April 2022

Granaat:
Granaat versterkt het innerlijke vuur en helpt verder te kijken dan de eigen horizon. Het is een steen voor hoop, groei, optimisme en levensvreugde. Dat maakt het een mooie steen voor deze maand.
Granaat is de verzamelnaam van een grote familie harde kristallen. Je hebt granaat in veel verschillende kleuren. Ik richt me op de rode granaat.   
De steen maakt creatief, geeft kracht, doorzettingsvermogen, uithoudingsvermogen, zelfvertrouwen, wilskracht en vitaliteit. Dat maakt het ook de perfecte steen voor crisissituaties, bij uitputting en overspannenheid. Het geeft veel energie en is een krachtige healer.
Het helpt om intens verdrietige of hectische periodes te verwerken.
Blokkades, weerstanden, remmingen en beperkende gedrag- en denkpatronen worden verminderd. Het reinigt de chakra’s en geeft ze weer nieuwe energie. Het reinigt en vergroot je aura.
Granaat brengt nieuwe ideeën en geeft helderheid in het hoofd.
Het is krachtig verbonden met het hart en de stuitchakra waardoor het er voor zorgt dat je je verlangens kunt manifesteren.
Het inspireert tot liefde en toewijding. Het is dan ook een mooie steen voor verbintenissen en vriendschappen
Hij activeert andere kristallen, waardoor hun effect versterkt.
Goede steen bij concentratieproblemen of problemen met woede.
Hij helpt paniek en angsten te transformeren. Hij leert je te vertrouwen in de oneindige overvloed van de kosmos
Fysiek vergroot het het zelf genezend vermogen van het lichaam, versterkt het immuunsysteem (het stimuleert de aanmaak van witte bloedlichaampjes) en bevordert de opname van vitaminen en mineralen. Verder heeft de steen een positieve invloed op bloed en de bloedsomloop (heel goed bij bloedarmoede), seksuele en potentie problemen en longen. Het bevordert wondgenezing. Herstelt DNA. Granaat verlicht klachten van reuma en artritis en helpt tegen ontstekingen.  Het versterkt het hart, helpt bij ritme stoornissen en beschermd tegen hartaandoeningen. Het helpt bij spataderen, omdat het de vaatwanden soepel houdt..
Verder is het heel goed voor de eierstokken, testikels, blaas en de nieren, maar ook voor ontspanning op alle organen. Ook is hij heel goed bij vergeetachtigheid. Het is een fijne steen om te dragen bij herstel na ziekte of uitputting.
Draag de steen direct op je huid of leg het op de plek waar het nodig is.
Granaat kan op alle manieren gereinigd en opgeladen worden.