Jaarenergie 2023

We hebben weer een heel nieuw jaar voor ons, als een blanco blad.
Je kunt het ook weer beluisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=h82r22xuHx8&t=29s
Dingen liggen niet vast. We mogen er zelf iets moois van maken.
Ik geef hier alleen de energieën aan waar we over kunnen beschikken. Maar het blijft aan ons wat we er mee doen.
We zijn medescheppers van de nieuwe tijd, onze keuzes hebben daar dus invloed op.
Het afgelopen jaar hebben we onze eigen unieke talenten mogen ontdekken.
Het komende jaar kunnen we die neer gaan zetten.
Volgens de Tzolkin is het op 1 Januari 2023:
Gele Ster toon 7 in het pad van de Witte Wind. (zie voor beschrijving onderaan)
De energie van de gele Ster nodigt ons uit om onze eigen ruimte in te nemen in vrijheid en gelijkheid. Zo kunnen we onze kwaliteiten en talenten in de wereld brengen.
Vergelijk jezelf niet met anderen en cijfer jezelf niet weg omwille van de harmonie. Dat kan de valkuil zijn bij Gele Ster.
Je straalt pas echt als je doet wat bij jou hoort.
We hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan als we doen wat echt bij ons past. Dit wil de Uranus en de Waterman energie van dit jaar ook. In vrijheid en gelijkheid je talenten en kwaliteiten neerzetten voor het grote geheel. Door de samenwerking staan we sterker en kunnen we gebruik maken van elkaars talenten. De veranderingen voor de nieuwe tijd komen niet van bovenaf maar vanuit onszelf.
We beginnen dit jaar met drie retrograde planeten: Uranus, Mercurius en Mars. We starten dus nog wat meer naar binnen om alles te heroverwegen. Door je te verbinden met de Bron en de Aarde kun je vanuit je hart jouw waarheid spreken. Woorden en gedachten hebben veel kracht. Daar creëren we onze werkelijkheid mee.
Deze verbinding met de Bron en de Aarde helpt ons om op onze eigen plek een plek van liefde en licht te creëren. Iets wat weer uitstraalt naar de omgeving.
Eind Januari lopen alle planeten direct. Dan komt er weer meer vaart in de energie.
In Maart hebben we twee grote wisselingen van teken. Saturnus gaat dan in Vissen lopen en Uranus gaat dan in Waterman lopen.
Waterman energie kan erg mentaal zijn. Het is zaak dat we het hart er bij betrekken. Er zullen op technisch gebied grote uitvindingen worden gedaan, maar hoe we die in gaan zetten is aan ons. Deze keer is de oproep om het voor het grote geheel en met gevoel in te zetten, zodat ieder er wel bij vaart.
Saturnus gaat meer vorm geven aan het spirituele, door het doelgericht voor de toekomst in te zetten. We mogen het evenwicht vinden tussen onze beide hersenhelften, de mentale en de  intuïtieve kant.  
In juli verandert de noordelijke maansknoop van teken. Nu loopt deze nog in Stier en zijn we nog bezig met het versimpelen, verduurzamen, onze eigenwaarde en onze basiszekerheid.
Als deze in Ram gaat lopen krijgen we een heel ander energie. We mogen dan alles wat we het afgelopen jaar geheeld en geleerd hebben in de stof neer gaan zetten. Bij Ram hoort IK BEN. Hoe mooi past dat weer bij het Gele Ster thema.
De gele kleur van Ster geeft aan dat we dit jaar dingen kunt realiseren en naar buiten kunt brengen.
Maak er een prachtig jaar van.
Focus op de mooie dingen in het leven, op harmonie en schoonheid en vergeet vooral niet om tijd en ruimte te maken voor plezier.
Inspiratie:
Ik adem diep in

en verbind me
in mijn hart
met de inspiratie
vanuit de Bron en de Aarde.
Zo neem ik stralend
mijn eigen plek in.
en maak de wereld
om me heen
een stukje mooier

Beschrijving van de Tzolkin energie van 1 Januari 2023

Toon 7 is de toon van verbinden. Het geeft je de energie om in het hier en nu af te stemmen op de bron. Het verbind lichaam en geest met elkaar. Het wordt ook wel de resonerende toon genoemd, het spirituele kan resoneren met het materiele en jij kunt resoneren met het grote geheel.
Het leerproces in het pad van de witte Wind is in je hart het evenwicht vinden tussen je beide hersenhelften, tussen je mentale kant en je intuïtieve kant. De kracht van je gedachten is even groot als de woorden die je uitspreekt.
 Wat zijn je intenties, waar geef je aandacht aan? Het vraagt je je te laten inspireren en vanuit bezieling te spreken.

Leef je werkelijk bezield of laat je je opslokken door de dingen van alle dag?
Weet dat jij door je gedachten en je woorden je eigen werkelijkheid creëert.
Geef jezelf de tijd en de ruimte om je af te stemmen. Dit pad brengt je thuis in je hart. De energie van het hart is vele malen groter dan de energie van ons brein.
Gele Ster laat je weten dat alles en iedereen zijn eigen plek heeft. Het helpt je de schoonheid en harmonie in het leven te zien. Vergelijk jezelf niet met anderen. Ieder is uniek en waardevol.

Gele Zon is de gids die dag: Deze helpt je om zonder oordeel of voorbehoud, je liefde en warmte uit te stralen. Als je dat doet ben je een inspiratie voor anderen.

Nieuwe Maan in Steenbok 23-12-2022

Op vrijdag 23 December vlak voor de Kerst en na de winterzonnewende is het nieuwe Maan.
Je kunt het ook weer beluisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=yeBilUV3z28
Bij de winterzonnewende staat de Zon boven de Steenbokkeerkring op 0 graden Steenbok.
Het verste punt van de Zon voor ons.
We hebben dan ook de kortste dag;
De Zon komt vanaf die dag weer langzaam terug.
Het wordt ook wel de terugkeer van het licht genoemd.
Op 23 December staan de Zon en Maan beiden op 1.32 graden.
Hij staat dus in de tweede graad.
Bij de tweede graad van Steenbok wordt in de beeldgids gezegd:
‘Werp de denkbeeldige last van je schouders.’
Dit past erg bij het thema van deze nieuwe Maan.
Ook de Tzolkin van die dag wijst op loslaten en zuiveren.
Steenbok is een hoofd- en een aardeteken.
Hoofdtekens staan voor een nieuw begin.
Het is sowieso het begin van het winterseizoen.
Het seizoen van verstilling.
De bomen hebben hun bladeren losgelaten en trekken hun energie de aarde in
om straks in het voorjaar een nieuwe groeispurt te maken.
De aarde energie, maakt serieus, verantwoordelijk
en wil doelgericht en stap voor stap naar iets toewerken.
Er staan 5 planeten in Steenbok.
Dat is de helft van de planeten.
Waar willen we op de lange termijn naar toe werken?
Zoveel Steenbok energie kan ook te serieus worden
en je oververantwoordelijk maken.
Alsof je de last van de hele wereld met je mee draagt.
Steenbok kan ook te veel in de plicht gaan.
Kijk eens waar je de p kunt loslaten om het licht te maken.
Neem verantwoordelijkheid voor je eigen zijn.
Als we dat allemaal doen
en onze frequentie hoog houden,
bewegen we moeiteloos naar een nieuw begin.
Jupiter staat op 0 graden Ram.
Deze begint dus aan een nieuwe cyclus van 12 jaar.
Kijk eens wat er twaalf jaar geleden gebeurde.
Als het goed is beweegt de energie zich in een spiraal omhoog
en ontwikkelen we ons steeds verder.
Door te zien wat er toen speelde,
kun je ervaren dat je daar al enorm in bent gegroeid.
Jupiter in Ram wil vol vuur en enthousiasme nieuwe dingen starten.
Hij komt met nieuwe ideeën en is toekomstgericht.
De Steenbok energie wil dat het praktisch haalbaar is
en vraagt hoe je dingen wilt bewerkstelligen.
Dat kan een zekere spanning geven.
Ze staan namelijk vierkant.
Dat geeft altijd spanning en vraagt om actie.
Wat staat je in de weg om je naar het nieuwe te bewegen.
Wat is er nodig en waar mag je het oude ‘moeten en zoals het hoort’ loslaten
om het in te wisselen voor wat je wilt en waar je blij van wordt.
We mogen uit het oude verhaal stappen
om een nieuwe versie te starten.
Steenbok houdt van het traditionele.
Misschien zijn er tradities die je nog in de weg zitten om te doen wat je wilt.
Er kunnen dingen zijn die je wilt afronden voor het einde van het jaar.
Kijk eens wat je tijd en je energie nog nodig heeft.
Het is een mooie tijd om terug te kijken wat je hebt bereikt
en wat je wilt in de toekomst.
Saturnus de heerser van Steenbok staat in Waterman.
Waterman is toekomst gericht.
Waterman wil vernieuwen en spreekt over wij i.p.v. ik.
Het wil een mooie toekomst voor iedereen in gelijkwaardigheid.
In 2022 mochten we door verstilling onze eigen uniciteit vinden.
In 2023 mag je stralend je plek innemen met jouw unieke kwaliteiten en talenten.
Wat zijn jouw talenten?
We hoeven niet alles zelf te kunnen,
We mogen samenwerken en gebruik maken van elkaars talenten.
Dat is de Waterman energie.
Wat staat jou daarvoor nog in de weg?
Uranus de heerser van Waterman maakt ook weer een aantal aspecten.
Het blijft nog even gaan om het oude en het nieuwe dat gloort.
Het nieuwe heeft nu de overhand.
Misschien word je hier en daar nog wakker geschud.
We krijgen achter elkaar vijf nieuwe manen op 1 graad.
Dit is de tweede nieuwe Maan daarvan.
Een nieuwe Maan heeft te maken met een nieuw  begin,
en de 1e graad van een teken ook.
We kunnen een helder perspectief krijgen op hetgeen er achter ons ligt.
Zo kunnen we zien wat we niet meer willen
en het achter ons laten,
zodat het niet meer in de weg staat voor het nieuwe.
Deze nieuwe Maan mag je loslaten om tot de essentie te komen
en doelgericht en helder naar een nieuwe toekomst te bewegen.

Volgens de Tzolkin is het op 23 December 2022
Blauwe Storm toon 11 in het pad van de Rode Maan.
Ook hier zien we weer het loslaten om tot de essentie te komen.
In het pad van de Rode Maan mag je je zuiveren van wat niet bij je hoort. Het kan een emotioneel pad zijn. We hebben allemaal laagjes om onszelf heen gebouwd door gevoelens en ervaringen. Oude dingen kunnen weer aangeraakt worden. Observeer het en omarm het liefdevol, zonder in de emotie te gaan. Zo kan het doorstromen en kun je weer het zuivere licht worden dat je in essentie bent.
Dit kan je helpen om stralend en in oervertrouwen het nieuwe jaar in de gaan.
Blauwe storm is de transformatiekracht die onrust brengt om te vernieuwen. Het geeft je de energie om los te laten wat je niet meer dient. Ga in het midden van de orkaan (je gevoelens en gedachten)  staan. In jouw midden, of het oog van de orkaan is het stil. Storm schoont alles op.
Toon 11 geeft je de energie om los te laten en om bij de eenvoud en schoonheid van je essentie te komen. Via deze kracht kom je tot de kern.

Inspiratie:
Moeder aarde is een voedende,
gevende, overvloedige energie.
Wat staat mij in de weg om dat te ervaren?
Ik ga naar mijn eigen midden en observeer.
Alle gevoelens en emoties mogen er zijn
en laat ik doorstromen.
Ik beweeg me naar een lichter leven
en laat Storm alles wegblazen
wat me daarvoor in de weg staat.
Zo kom ik tot de stralende essentie van mijn zijn.

Volle Maan in Tweelingen 8-12-2022

Op 8 December om 5.10 uur is het volle Maan.
De Zon staat in Boogschutter op 16 graden
en de Maan aan de overkant op 16 graden Tweelingen.
Je kunt dit ook weer beluisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=MeTKc1DUN6U&t=15s
Het zijn beweeglijke tekens.
De een in Vuur en de ander in Lucht.
Tweelingen is nieuwsgierig, leergierig,
maar ook gauw verveeld.
Het liefst vlindert het van het een naar het ander.
Het heeft humor en houd van taal.
Het is ook een teken van keuzes en dualiteit.
Mars staat bij de Maan in Tweelingen en loopt retrograde.
Het lijkt alsof we bepaalde keuzes moeten maken
of keuzes die we gemaakt hebben nog eens mogen heroverwegen.
Neptunus staat vierkant de Zon en de Maan.
dat kan het extra verwarrend maken.
Het hoofd kan op hol slaan
en we kunnen ons storten in veel verschillende activiteiten.
Deze volle Maan vraagt je je te verbinden met je hogere zelf
en meer te focussen op wat je echt wilt en nodig hebt.
Dromen, schrijven, de natuur ingaan.
Zijn allemaal dingen die je kunnen helpen
om dat hoofd tot rust te laten komen
en de dingen meer van de spirituele kant te bekijken.
Mercurius de heerser van Tweelingen staat in Steenbok.
Die is meer van het praktisch denken
en vraagt je de tijd te nemen.
Het maakt onderscheid in wat bruikbaar en waardevol is.
Het wil dingen organiseren.
Kijk eens wat er uit balans is
en besef de power van je mind.
gebruik die voor het positieve.
Door te schrijven kun je helder krijgen waar je je op wilt focussen.
Maak je eigen affirmatie om je nog beter te kunnen richten.
Mercurius en Jupiter de heersers van Tweelingen en Boogschutter,
maken een vierkant.
Mercurius in Steenbok die alles concreet en tastbaar wil houden
en Jupiter in Vissen die het grotere plaatje kan zien.
De overactieve mind kan er voor zorgen dat we dat grotere plaatje weer verliezen.
We mogen oude gewoontes en verhalen loslaten,
die ons niet meer dienen.
Herschrijf je verhaal en kijk waar je wilt dat het naar toe gaat.
Omdat Neptunus vierkant staat op de Zon en de Maan.
Hebben we een t-vierkant.
De vierde hoek waar we rust vinden is in Maagd.
Maagd houd er van de mouwen op te stropen en dingen praktisch aan te pakken.
Maagd is ook het teken van uitzuiveren van lichaam, geest en spirit.
Zorg voor je lichaam door goede voeding, beweging en voldoende rust.
Neem de tijd om de voor jou juiste beslissingen te nemen.
De tzolkin geeft hier nog meer helderheid in.

Op 8 December 2022 is het volgens de Tzolkin:
Geel Zaad toon 9 in het pad van Gele Krijger
Geel Zaad herinnert ons aan het volledige potentieel dat in ons is.  Het vraagt  je te kiezen voor groei en je creativiteit en vruchtbaarheid te ervaren. Vasthouden aan het onbekende lijkt veilig en vertrouwd, maar houd je ook klein. Net als een zaadje wacht op de juiste tijd om te rijpen, zo kun je met Geel Zaad ook wachten op de juiste tijd om te groeien en bloeien zoals het bedoelt is.
Toon 9: Helpt je trouw te blijven aan wat je van plan was, zodat het echt kan gebeuren. Het geeft je de kracht en het doorzettingsvermogen om je energie doelgericht in te zetten en over te gaan tot actie.
Het pad van de Gele Krijger vraagt je je te verbinden met je innerlijke leiding. Jij weet wat goed voor je is en mag je eigen innerlijke autoriteit volgen. Alle informatie om de juiste beslissing te nemen is in jou aanwezig. Neem je angsten met liefde bij de hand en ga je pad in overgave.

Alles is al in mij aanwezig.
Dit weten geeft mij kracht.
Ik kies voor groei
en laat mijn schijnzekerheden los.
Mijn angsten en onzekerheden neem ik
liefdevol bij de hand
en loop het pad dat voor mij bedoeld is
door mijn innerlijke leiding te volgen.