Roep van het innerlijke kind

Roep van het innerlijk kind:

Hoor je me?
Voel je me?
Kun je me bereiken?
Ik zit heel ver in een hoek
omdat je niet meer wilde kijken.
Je wilde me niet meer.
Ik was te pijnlijk om te voelen.
Daarom zit ik nu hier,
zonder uitzicht, zonder doelen,
diep verankerd in je buik
ga je steeds weer om me heen.
Je rent en rent maar door
en laat mij hier alleen.
Het gevoel van eenzaamheid
bracht je steeds weer tot bedaren.
Je vond het te moeilijk
om mij te gaan ervaren.
Hoor je me?
voel je me?
Kun je me bereiken?
Durf je dan eindelijk
écht naar mij te kijken….?

Tekst: Ans van Leeuwen