Maansknopen naar Stier en Schorpioen

Tegelijk met de volle Maan in Kreeft op 18 Januari  2022 gaan de Maansknopen in Stier en Schorpioen lopen. De Maansknopen worden ook wel Drakenkop en Drakenstaart genoemd. Dat geeft meteen de richting van de groei aan. De Drakenkop is hetzelfde als de noordelijke maansknoop daar zijn nieuwe ontwikkelingen te verwachten  en de Drakenstaart, de zuidelijke Maansknoop geeft het oude aan dat getransformeerd mag worden.
De Maansknopen geven onze collectieve reis of ontwikkeling aan en ook de collectieve en persoonlijke zielenlessen.
Kijk eens waar deze twee tekens staan in jouw horoscoop. Op die gebieden zullen er ontwikkelingen zijn.
Deze informatie kun je ook beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=aem5mdIoMyw
Elke 18 á 19 maanden verwisselen de Maansknopen van teken. Ze lopen achteruit door de dierenriem. De afgelopen maanden hebben ze in Tweelingen en Boogschutter gelopen. Deze zijn van het beweeglijke kruis. Zij zetten dingen in beweging door het huidige te bestuderen en te kijken waar vernieuwingen gewenst zijn.  Daardoor was er veel chaos, informatie en disinformatie. We wisten niet meer wat waar was of niet. Verschillende meningen mochten naast elkaar bestaan en oude overtuigingen mochten worden losgelaten.
Nu gaan we naar Stier en Schorpioen. Deze horen bij het vaste kruis en houden van zekerheid, zijn standvastig en hebben doorzettingsvermogen. De Drakenkop staat in Stier. Op dat gebied zullen er nieuwe ontwikkelingen zijn. We mogen nu iets gaan doen met alle informatie die naar ons toegekomen is de laatste anderhalf jaar. We kunnen kijken welke zaden we willen planten.
Stier is een vast aarde teken. Het heeft te maken met onze basiszekerheid, stabiliteit en onze waarden. Schorpioen gaan over emotionele zekerheid. 
Om emotionele zekerheid te verkrijgen hebben we als kind allerlei overlevingsmechanismen ontwikkeld. We controleren en manipuleren om die emotionele zekerheid te behouden. Dat kan ons tegen houden in onze groei en ontwikkeling. Het heeft ook te maken met macht en onmacht. Waar manipuleer je zelf om een gevoel van macht te ervaren en waar worden we van buiten af gemanipuleerd. Waar heb je je macht weggegeven?
Wat is de angst waar dit uit voortkomt. We krijgen de komende maanden volop de gelegenheid om deze oude dingen op te ruimen om het nieuwe een plek te geven. Soms is het zo subtiel dat je je er niet eens van bewust bent. Schorpioen hoort dan ook bij het onbewuste.
Als je net geboren bent ontdek je je handen, voeten en wat ze allemaal kunnen, het lijf met de zintuigen, je bezit (in het begin je wiegje je kleren enz), je leert de waarden daarvan kennen en ook wat je eigenwaarde is. Dat hoort bij Stier.
In de schorpioenfase gaat een mens intieme relaties aan. Je wordt geconfronteerd met de ander, waardoor onbewuste emoties en patronen naar boven komen. Je komt in contact met intimiteit, seksualiteit en .
gedeelde waarden.
Stier houdt van de simpele dingen van het leven. Schorpioen wil verder, dieper en meer. Misschien mogen we de komende maanden ons leven gaan versimpelen door te kijken wat er nu echt van waarde is voor ons. Als we onze echte waarden ontdekken kunnen anderen ons niet meer manipuleren, omdat we weten wat voor ons waar is. Welke patronen vanuit angst en controle mogen we loslaten om weer meer van het leven te kunnen genieten.
Kunnen we de controle die vanuit angst als een overlevingsmechanisme is ontstaan loslaten en weer vertrouwen op onze eigenwaarde, op onze talenten en zo de ander toelaten. In de wetenschap dat je je grens aan mag en kan geven in wat je wel of niet wilt of prettig vind. Is er angst waardoor je de ander niet toelaat en er geen intimiteit kan zijn, dus ook geen zintuiglijk genieten van elkaar?
Genieten hoort heel sterk bij Stier, zintuiglijk kunnen genieten van zintuig strelende dingen: van schoonheid, mooie muziek, lekker eten, natuurlijke materialen die fijn aanvoelen enz.
Overvloed, stabiliteit en duurzaamheid horen ook bij Stier. De stier laat graag iets blijvends van waarde achter.
De schoonheid van de natuur kan je tot rust brengen. Als je in een macht strijd terechtkomt kan een wandeling in de natuur je helpen.
Jouw stabiele basis van zelfvertrouwen omdat je weet wat je waard bent mag verstevigt worden. Deze is niet afhankelijk van geld en veel bezit. Je mag ervaren dat je capabel bent om dat in de wereld neer te zetten wat jij wilt. Ervaren dat je goed bent zoals je bent, dat alles wat je nodig hebt al in je zit. Weten dat je waardevol bent. Dat je het waard bent om overvloed, liefde en je eigen plek te ervaren. Je mag de kwaliteit van je leven verhogen door je te focussen op je waarden en wat er van jou van belang is.
Er kunnen diepe gevoelens en angsten omhoogkomen om gezien, ervaren en losgelaten te worden. Onbewuste patronen die wortelen in het verleden kunnen helder worden. Het mag duidelijk worden wat je wilt delen met anderen en wat niet. De drakenstaart in Schorpioen gaat ons helpen om dingen op een diep niveau los te laten. We mogen van wantrouwen naar vertrouwen groeien.
Met Uranus in Stier mogen we wakker worden. Wat doen we met onze natuur. Hoe ver staan we af van de natuur? Duurzaamheid wordt belangrijk. Liever minder van goede kwaliteit dan veel van inferieure kwaliteit.
Voedsel en de voedselvoorziening horen bij de Stier. In hoeverre zorg je voor jezelf door voor gezond voedsel te kiezen. Hoe komt het dat er genoeg voedsel is op de wereld en er toch een tekort is?
Bij de lagere aspecten van Schorpioen horen vergiftiging, vervuiling, seksueel verraad, financiële schulden, beleggingen belastingen. Er kunnen geheimen die hier mee te maken hebben naar boven komen.
De technologie zal een vlucht nemen. Laten we die wel met ons hart gebruiken, zodat het niet onmenselijk wordt. Misschien gaan we terug naar de natuur en onze eigen groenten verbouwen, maar het kan ook dat er voeding op een technische manier wordt ontwikkelt.
Misschien gaan we minder consumeren en alleen datgene produceren wat we echt waardevol vinden en nodig hebben.
Niet alleen onze persoonlijke waarden zullen worden opgeschud. De economie en het hele geldsysteem zal onder de loep genomen worden. Aardbevingen horen ook bij Uranus, dit kan letterlijk in de aarde zijn, maar ook op politiek en financieel gebied. Dingen worden onstabiel om vervangen te worden door iets wat beter en stabieler is. Door deze onstabiliteit wordt er een groter beroep gedaan op je eigen basiszekerheid en kunnen we die verbeteren.
Zie dat je soms maar weinig nodig hebt om van een comfortabel leven te genieten. Hierdoor kunnen we het leven versimpelen.
Door te focussen op wat echt waardevol voor je is en op wat je wilt ontwikkelen kun je daar vorm aan gaan geven. Aarde tekens hebben vormkracht. Stier heeft geen haast, maar werkt gestaag naar zijn doel toe. Met Uranus kunnen we echter af en toe ineens in een stroomversnelling terechtkomen en groeispurts maken.
Al met al een boeiende periode die weer waardevolle ontwikkelingen kan geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *