Nieuwe Maan in Vissen 2-3-2022

Woensdag 2 Maart is het nieuwe Maan.
Je kunt dit ook beluisteren op:
https://www.youtube.com/watch?v=ihIMPpH7xhk
De Zon en Maan staan samen in Vissen op 12 graden.
Vissen is het laatste teken van de dierenriem.
Het heeft vaak met afronden te maken.
Toch geeft deze nieuwe Maan ook een nieuw begin aan.
Het lijkt of we dingen uit het Vissentijdperk mogen afronden
om vervolgens een nieuwe start te maken.
De Zon en Maan staan conjunct Jupiter.
Dat geeft hoop, een optimistische kijk,
behoefte aan vrijheid, de waarheid en een eigen visie.
Het geeft de ruimte om dingen die geheeld zijn los te kunnen laten
Vissen is het teken van al-een zijn.
Het is een beweeglijk water teken.
Het houdt van de beweeglijke stroom van het leven.
Als ik kijk naar het beeld dat hoort bij de dertiende graad van Vissen,
dan zie ik een over-bewapende man staan
met zijn pijl en boog gericht naar het verleden.
Hij kan zich amper bewegen door alles waarmee hij zich bewapend heeft.
Hij staat naast een rivier en op de rivier drijft een bootje met een vrouw erin.
Zij kijkt naar de toekomst en laat zich met de stroom meevoeren.
Slachtofferschap is een negatief aspect van Vissen.
Het lijkt dat het mannelijke deel nog steeds met het verleden in gevecht is,
zichzelf heeft vastgezet in een bescherming die in de weg zit
om zich voort te kunnen bewegen.
Het vrouwelijke deel beweegt zich vol vertrouwen
met de stroom mee naar de toekomst.
Ze heeft namelijk geen roeispanen.
Dat is wat deze nieuwe Maan van ons vraagt.
Richt je vol vertrouwen op de toekomst,
zie wat je graag zou willen creëren
en laat het dan los, vertrouwend dat het naar je toekomt.
Laat oude angsten en het slachtoffer denken achter je,
geef het over aan de helende kracht van water en Jupiter.
De Zon, Maan en Jupiter staan sextiel met Uranus.
Dat geeft een extra zetje naar vernieuwing
en het ontdekken van jouw eigen unieke rol
in het vormgeven van de toekomst.
Mars en Venus staan Conjunct Pluto.
Ze staan er vlak achter en gaan er bijna overheen.
Pluto zorgt voor intense transformatie, hij ruimt het oude op
om ruimte te maken voor het nieuw.
Onze mannelijke en vrouwelijk kant lijken een transformatie te ondergaan.
Oude rollen in relaties mogen worden losgelaten.
Dan kan gepaard gaan van diepe emoties en machtsstrijd.
Je kunt ook observeren wat er met je gebeurd
en kijken hoe je het voortaan anders wilt
zonder in het drama te hoeven gaan.
Het geeft veel wilskracht en doorzettingsvermogen..
Als je een doel wilt bereiken geeft dit je de energie daarvoor.
Deze conjunctie van Mars, Venus en Pluto maakt een driehoek met de noordelijke maansknoop.
Het helpt je om je te richten naar de toekomst,
je leven de versimpelen en je basiszekerheid stabiel te maken.
Venus is de heerser van Stier waar de noordelijke maansknoop staat.
De transformatie van ons vrouwelijk deel en de manier waarop we relateren
helpt ons dus om te vernieuwen.
Vissen is een spiritueel teken.
Jupiter loopt richting Neptunus in Vissen.
Jupiter is de oude heerser van Vissen en Neptunus de huidige.
Dromen, contact met je hogere zelf, onvoorwaardelijke liefde,
vol vertrouwen op de stroom meegaan
zijn positieve dingen die bij Vissen horen.
Met Jupiter bij Neptunus mag het oude lijden van het Vissentijdperk
vervangen worden voor groeien door middel van het vergroten
van ons bewustzijn en het besef dat we meer zijn dan fysieke wezens.
Met deze nieuwe Maan mogen we een nieuw avontuur aangaan
vol hoop en positieve toekomstdromen.

Woensdag 2 Maart 2022 is het Blauwe Nacht toon 1
Het Blauwe Nacht levenspad gaat over ons hartsverlangen om samen een mooie wereld te dromen. We mogen dromen met ons ogen open. De wereld is nog niet af. Wij mogen de wereld zelf ‘af’ dromen. Alles is mogelijk en wij hebben de vrijheid om onze eigen realiteit te kiezen. Vanuit hartverlangen willen we dat de aarde een plek is waar we het goed hebben met onszelf en met elkaar, waar ruimte is voor iedereen en waar we met elkaar delen in de overvloed die er is.
Vanuit jouw unieke zijn kun je een bijdrage leveren. Door jouw innerlijke stilte in te gaan, maak je contact met jouw innerlijke droomwereld en jouw onbeperkte mogelijkheden.
Toon 1 nodigt je uit om een doel te stellen en daarvoor de energie te verzamelen.
Zie jezelf als een magneet en ontvang en trek aan wat nodig is voor een nieuw begin,

Inspiratie:
Adem in en laat het denken los.
Maak contact met jouw innerlijke wereld.
Ervaar de rijkdom van alle mogelijkheden
en verbind je met jouw wijsheid en jouw droom.
Laat jouw droom je doel zijn
en stel je open voor alles
dat jou kan helpen
die droom waar te maken

Volle Maan in Leeuw 16-2-2022

Op woensdag 16 Februari om 18.00 uur is het volle Maan.
Je kunt dit ook weer beluisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=ulWfu-JsAkw
De Maan staat in Leeuw en de Zon staat in Waterman er tegenover.
De volle Maan geeft altijd een voltooiing aan,
laat de vruchten zien die je kunt plukken van zaadjes uit het verleden
of werpt licht op nog onbewuste delen of geheimen.
Het is de vijfde volle Maan die op 27 graden valt.
De Maan staat namelijk op 27.59 graden Leeuw
en de Zon op dezelfde graad in Waterman.
Dus op het nippertje nog op 27 graden.
Zoals ik al eens eerder heb vertelt staat het galactische centrum ook op 27 graden.
Namelijk op 27 graden van Boogschutter.
Het galactische centrum kan ons bewustzijn vergroten.
Vandaar dat je kunt ervaren dat je de afgelopen maanden
geestelijk sprongen vooruit maakt.
Leeuw en Waterman horen allebei in het vaste kruis.
Leeuw is een vast vuur teken en Waterman een vast lucht teken.
Het vaste kruis wil zekerheid.
Leeuw wil graag een stevige kern in zichzelf
om van hier uit tot zelfexpressie te komen.
Het wil vol zelfvertrouwen zijn plek innemen en stralen.
Vandaar dat het hart bij Leeuw hoort.
Zonder stevige kern zou de Leeuw heel onzeker en onevenwichtig worden.
Het vraagt ons van ons hoofd naar ons hart te gaan.
Daar zit ons echte weten en ons centrum.
Via je hart ben je verbonden met het geheel en met je zielsverlangen.
De buitenwereld brengt je alleen maar in de war.
Het is een heel dynamische volle Maan,
die ons collectief naar de toekomst stuurt.
De Zon en Maan staan beiden vierkant op de Maansknopen.
Er is dus een groot vierkant in de vaste tekens.
Een groot vierkant geeft het gevoel verschillende kanten opgetrokken te worden.
Deze volle Maan vraagt je: Wat wil jij? Wat is jouw waarheid en leef je die al?
Het vaste kruis kan weerstand geven tegen veranderingen
en vast willen houden aan het bekende.
Het wil vasthouden aan oude zekerheden.
Maar we kunnen ook vol moed (Leeuw) en vastberaden onze waarheid neer gaan zetten
en ons richting de toekomst (Waterman) bewegen.
Daar worden we door deze volle Maan een beetje toe gedwongen.
De noordelijke Maansknoop vraagt ons vol vertrouwen onze basiszekerheid te verstevigen,
ons leven te versimpelen en je weer te verbinden met de natuur.
We mogen kijken welke talenten (Stier) we hebben
die we in kunnen zetten voor de nieuwe toekomst (Waterman)
en onze oude patronen van angst belichten en achter ons laten (Schorpioen)
Maar in die beweging speelt het contact met ons hart de hoofdrol.
Dat wordt nog eens benadrukt door de heerser van Stier Venus.
Venus gaat ook over ons hart.
Deze staat samen met Mars driehoek met Uranus.
Het mannelijke en vrouwelijke werken samen
om naar de toekomst te bewegen en ons bewustzijn te vergroten.
Het helpt om ons verlangen te realiseren.
Het kan ook dat we onze geestelijke familie meer en meer om ons heen verzamelen
en daar praktisch vorm aan geven.
Pluto (heerser van schorpioen) maakt een inconjunct met de Maan
en haalt ons uit de comfortzone, maakt het onrustig,
zodat we voor verandering kunnen gaan kiezen.
Het kan intense gevoelens geven die ons aanzetten tot transformatie.
Het innerlijke kind hoort ook bij Leeuw.
Misschien kun je je herinneren wat als kind je droom en je verlangen was.
Hoe zou dat kind nu naar de volwassene kijken die je bent geworden?
Kijk eens wat je waar hebt gemaakt van die droom.
Welke stappen zou je moeten ondernemen om het alsnog waar te maken?
Als kind was de droom misschien te groot.
Als volwassene heb je de talenten om het alsnog waar te maken.
Het is tijd voor verandering en actie.
Deze volle Maan vraagt je om de moed te hebben helemaal jezelf te zijn
en vol passie je licht te laten schijnen.

De Tzolkin geeft dit ook heel mooi aan:
Op 16 Februari 2022 is het Rode Maan toon 13 in het pad van de Rode Aarde.
Het pad van de rode Aarde vraagt je stevig met je voeten op de grond te staan en open voor de kosmos, Ja mag er op vertrouwen dat alles naar je toekomt wat je nodig hebt. Let op de zogenaamde toevalligheden die op je pad komen.
Toon 13 helpt je om helemaal in het hier en nu te zijn. Het bereid je je voor op een nieuw begin en laat je genieten van wat je hebt bereikt.
Rode Maan herinnert je er aan wie je werkelijk bent. Het helpt om blokkades op te lossen waardoor je kanaal weer kan stromen, zodat je vol zelfvertrouwen je licht kan laten schijnen.

Inspiratie:
Ik breng mijn aandacht naar binnen.
Gevoelens mogen komen en gaan
zonder dat ik er iets mee hoef te doen.
Ik hoef alleen maar te zijn.
Uit mijn hoofd, in mijn hart
ontvang ik de kosmische boodschappen.
Dat geeft me het zelfvertrouwen
voor een nieuw begin
en om de hemel op aarde te brengen.

Op weg naar de volle Maan in Leeuw en het begin van het pad van de Rode Aarde

Vanaf vandaag lopen alle planeten direct. Ze zullen tot 29 April allemaal direct blijven lopen. Dat betekent dat dingen in beweging komen, dat we stappen voorwaarts maken, dat dingen zelfs in de versnelling gaan.
Tegelijkertijd begint vandaag de golf van de Rode Aarde. Deze nodigt je uit om in het hier en nu te blijven en je verbinding te versterken met moeder aarde, om je wortels te verstevigen en te letten op ‘toevalligheden’.
In het hier en nu blijven in het vertrouwen dat alles op ons pad komt wat we nodig hebben. Vertrouwen hoort bij de Stier waar op dit moment de Noordelijke maansknoop loopt. Je kunt ook zeggen dat ons collectieve kompas die richting aangeeft. Daarin kunnen we oude patronen van controle, wantrouwen of hevige emoties tegenkomen. Die horen bij de zuidelijke maansknoop in Schorpioen, die mogen we observeren, omarmen en achter ons laten.
De golf van de Rode Aarde eindigt in de Rode Maan. De Rode Maan helpt je te herinneren aan het licht dat je bent en om in zelfvertrouwen je pad te gaan. Dit pad roept je dus op om in zelfvertrouwen in het hier en nu te zijn en het licht te zijn dat je bent. ‘Dan ben je de voeten van de hemel op aarde’. Deze laatste zin is niet van mij, maar vond ik zo mooi!
Het einde van de Golf van de Rode Aarde is precies tijdens de volle maan in Leeuw! De herinnering aan het licht dat je bent en de stralende leeuwenergie vallen samen.
Leeuw gaat over het hart, je zelfexpressie en het innerlijke kind. We mogen uit ons hoofd in ons hart. Met het hoofd kunnen we alleen oude concepten bedenken die we ooit geleerd en gehoord hebben. In ons hart ligt het echte weten! Als kind wisten we wat we hier wilden en wat ons verlangen was. Wat was dat voor jou? Herinner je dat weer en weet dat dat een richting aan kan geven voor jou in het hier en nu.
Ik was een kind dat uren kon schommelen al  zingend en dromend. Ik droomde ervan dat ik iets zou kunnen waardoor ik alle mensen blij kon maken. Dat was een opdracht die iets te zwaar was voor een klein meisje. Als volwassen vrouw weet ik nu dat het allemaal start met je eigen licht, met je eigen levensvreugde. We stralen allemaal lichtdeeltjes uit. Het schijnt dat ze dit ooit hebben gemeten. Lichtdeeltjes worden ook wel fotonen genoemd. Ze hebben de hoeveelheid fotonen gemeten die het hart uitstraalde van personen aan het begin van het experiment, daarna lieten ze de mensen mediteren en na afloop werden de fotonen weer gemeten. Deze bleken enorm vermenigvuldigt te zijn!
Ik kan me voorstellen dat we onze fotonen enorm kunnen vermenigvuldigen door dingen te doen waar we blij van worden, die ons in verbinding brengen met onszelf.
Dit pad van Rode Aarde vraagt je je te verbinden met jezelf, met wie jij werkelijk bent. Ga lekker de natuur in. Zie dat alles dat in de winter doods lijkt toch al weer tekenen van groei gaan vertonen. Geniet in het hier en nu en trek de dingen op een natuurlijke manier naar je toe die je nodig hebt om je volledig te kunnen ontwikkelen.
Daarbij is het belangrijk om alles er te laten zijn wat er is (Rode Maan). Observeer de emoties en  laat ze stromen, zodat je kanaal van licht weer helder kan worden.
Aan het einde van deze golf kunnen we tijdens de volle Maan in Leeuw terugblikken en zien welke toevalligheden er op ons pad zijn gekomen en wat ze ons te vertellen hebben.
De volle Maan in Leeuw ga ik nog helemaal uitwerken.
Ik wilde dit alvast laten weten, zodat je heel bewust je pad kunt lopen. In de nieuwe tijd gaat het over groeien door bewust-zijn. Wanneer kun je dat beter oefenen als in dit pad. Wees je bewust van jezelf en het pad dat je gaat. Wees daar waar je voeten je brengen en kijk wat er op je pad verschijnt.
Ik wens jullie allemaal een mooi pad.
Mocht je nog een korte effectieve hartmeditatie willen doen om je fotonen te vermeerderen. Dan zou je deze kunnen doen. https://www.youtube.com/watch?v=mwej8P_SmHs